Folkeuniversitetet

Foredrag 2019-2020

Holdnr Navn Start Ugedag Sted Pris*  
1928007 Partoutkort, efterår 2019 Skibsklarerergården DKK 250,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Partoutkort til salonerne, efteråret 2019. Partoutkort bestilt/solgt efter d. 29.9 giver alene adgang til salonerne 2-6 (salon 1 d.2.10. er udsolgt). Prisen for de 5 saloner nedsættes til kr. 200. 

 

Salon 1 2.10.. Kunstnerkolonien i Hornbæk (UDSOLGT)

Salon 2: 9.10: Grundtvig (På den Int. Højskole)

Salon 3: 23.10: Versailles-freden

Salon 4: 30.10: Leonardo da Vinci:

Salon 5: 6.11. Martin Andersen Nexø

Salon 6, 13.11. Kan planterne gøre det bedre? 

 

:

1928007

Skibsklarerergården (Salon 2 dog på Den int. Højskole)

Onsdage kl. 19:00-21.00  

 

Kr. 200

 

 

 

 

 


 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928007
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 01-01-0001 00:00
Mødegange: 0
Lektioner: 0
Undervisere:
Priser:
Kursuspris DKK 250,00
1928007-1 Partoutkort Salon 2-6 Skibsklarerergården DKK 200,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Partoutkort til salonerne, efteråret 2019. Partoutkort bestilt/solgt efter d. 29.9 giver alene adgang til salonerne 2-6 (salon 1 d.2.10. er udsolgt). Prisen for de 5 saloner nedsættes til kr. 200. 

 

Salon 1 2.10.. Kunstnerkolonien i Hornbæk (UDSOLGT)

Salon 2: 9.10: Grundtvig (På den Int. Højskole)

Salon 3: 23.10: Versailles-freden

Salon 4: 30.10: Leonardo da Vinci:

Salon 5: 6.11. Martin Andersen Nexø

Salon 6, 13.11. Kan planterne gøre det bedre? 

 

:

1928007

Skibsklarerergården (Salon 2 dog på Den int. Højskole)

Onsdage kl. 19:00-21.00  

 

Kr. 200

 

 

 

 

 


 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928007-1
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 01-01-0001 00:00
Mødegange: 0
Lektioner: 0
Undervisere:
Priser:
Kursuspris DKK 200,00
1927001 Verdenslitteratur - læst ud fra en kvindelig synsvinkel 04‑09‑2019 Ons Helsingør Aftenskole, Værftet DKK 575,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

 

Årets Litteraturvalg vil bevæge sig frem og tilbage i det litterære rum, dvs. at vi vil læse romaner spredt over tid, sted og rum. Vedrørende tilbageblik er tanken at åbne op for den refleksive læsning og se hvad det kan give.  Der vil også være læsninger om nuet i nuet,  det spændende er at vi hver især læser med den synsvinkel vi nu engang har tilegnet os.

Som andre år vil synsvinklen være lagt på det kvindelige blik, eneste forudsætning er at det læste pensum skal være læst

Litteratur 2019 – 2020

Marianne Larsen

Efterår

Salka Valka:                           Halldor Laxnes                                                                4-9     -2019

Auqur Ava Òlasdottir:                      Ar                                                                         30-10   2019

Manhattan Beach:                Jennifer  Egan                                                                4-12     2019

Forår

Kompas                                   Mathias Enard                                                                22-1- 1020

 Marguerite Yourcenar:       Nådestødet                                                                     12-2- 2020

Mary Mc Carthy:                  Gruppen                                                                           22-4   2020

Jytte Larsen

 Efterår

Kerstin Ekman:                     Hændelser ved vand                                                        18-9- 2019

Mikael Nemi:                        At koge bjørn                                                                     2-10-2019

Forår

Sara Stridsberg:                    Kærlighedens Antarktis                                                   11-3- 2020

Rune Lykkebjerg:                  Vesten mod vesten                                                          25-3 -2020

 

Kirsten Holst Petersen

Efterår

Sasja Marinna Salzmann:         Ude af sig selv                                                         13-11 -   2019

Marianne larsen     (fri af program) film Grænse)                                                   06- 11 - 2019

Terezia Mors:                              Alle dage                                                                  11-12 - 2019                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1927001
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 04-09-2019 17:00
Mødegange: 8
Lektioner: 16
Undervisere: Marianne Larsen
Kirsten Holst Petersen
Jytte Larsen
Priser:
Kursuspris DKK 575,00
1927011 Teologi for alle 21‑09‑2019 Lør Domkirkens Hus DKK 475,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

 

Teologi for alle

 

 

I et samarbejde mellem Domprovstiets præster og folkeuniversitetet gennemføres i 2019 et årskursus i alle teologiens klassiske fag. Forårets 4 kursuslørdage følges op af 4 kursusdage i efteråret – og nye deltagere kan godt være med. Kurset henvender sig til alle med interesse for fagene, og der kræves ikke forudgående kendskab til samme. Forud for hver mødegang indbydes til en kort andagt, som ikke indgår i det egentlige undervisningsprogram. Der bydes på kaffe og forfriskninger, men man medbringer selv frokost.  Undervisningsdage: 21.9, 19.10, 16.11 og 7. december 2019.

 

Undervisningen i efteråret omfatter følgende fag:

 

Gammel Testamente

Det Gamle Testamente, jødedommens bibel - eller ”Den Hebraiske Bibel”, som også var de første kristnes bibel, er også i dag en del af den kristne kirkes Bibel. Og det er ikke bare én bog, men en lang række bøger, som er blevet til over en længere periode, formentlig fra omkring 600 – ca. 100 f.Kr.
I løbet af kurset vil vi dykke ned i det gammeltestamentlige univers gennem tekster af højst forskellig art: historiefortælling, lovstof, profetiske bøger, visdomslitteratur og den smukkeste poesi i Salmernes bog og Højsangen. Vi vil beskæftige os med teksternes oprindelse, brug og funktion, samt indflydelsen fra nærorientalsk kultur, og vi vil se på de grundlæggende forestillinger om Gud, om menneskets plads i verden, og om forholdet mellem Gud og menneske, som det folder sig ud i teksterne. Der undervises i GT d. 21.9, 19.10, 16.11 og 7. 12, alle formiddage.
Karin Elisabeth Christiansen

 

Kirkehistorie

Man forstår bedst sig selv i lyset af fortiden. Hvordan er kirken blevet, som den er? Hvilke strømninger og personligheder har været med til at forme den?
Kurset vil være en kort gennemgang af kirkens historie fra aposteltid til atomtid, som titlen lyder på en kirkehistorisk oversigt.
Vi skal møde de første disciple og høre om deres famlende forsøg på at skabe en ramme om forkyndelsen af den opstandne Herre, Jesus Kristus. Vi skal stifte bekendtskab med nogle af de store kirkefædre, som var med at til afgrænse og forme dogmatikken, altså definere, hvad der var det specifikke for den kristne tro i de første århundreder.
De kirkelige vækkelser, både den grundtvigske og den pietistiske og den missionske med linjer op til vor egen tid fuldender billedet af en kirke i stadig bevægelse. En kirke, hvor teologer til stadighed forsøger at omformulere og definere netop den kristne kirkes egenart. der undervises følgende dage: 21.9. og 19.10, efter frokost.

Bodil Olesen

 

Religionsfilosofi

Religionsfilosofi kan i vores sammenhæng ses som et forsøg på at anlægge et filosofisk perspektiv på den kristne teologi: at tænke over troens indhold.
Kristendommen har med sit universalitetskrav altid været forpligtet på at skulle reflektere over sig selv og på at skulle aflægge regnskab for sig selv. Det gælder både i interne teologiske diskussioner og i forhold til den samtale, der eksisterer mellem teologien og forskellige sekulære eller ateistiske livsanskuelser. Det betyder, at man har skullet formulere og udlægge troen med en vis grad af systematik og indre sammenhæng, og at man har skullet forholde sig grundigt og kritisk til gyldigheden af de sandhedskrav, kristendommen kommer med.
Beskæftiger dogmatikken og religionsfilosofien sig da med de samme emner? Kort og firkantet udtrykt: Jo, det gør de, men den ene er intern, den anden ekstern. I dogmatikken forsøger kirken indadtil at redegøre for, hvad troens indhold er. Religionsfilosofien forsøger modsat udadtil at redegøre for troens indhold og betydning i dialog med og i forhold til den filosofiske tænkning, livsanskuelserne, religionerne, de kulturelle strømninger. der undervises følgende dage: 16.11 og 7.12, efter frokost.
Anders Kingo

 

Teologisk tema
Hver undervisningsdag slutter med, at vi kort stiller skarpt på et teologisk tema. Ideen er, at vi her kan få udblik dels til kristendommens udtryk i nye salmer, kunst og litteratur – og dels hente folk ind der har en særlig viden om aktuelle emner med teologisk relevans, så der også kastes lys over tro og religion, kirke og kristendommens betydning for og udfordringer i et senmoderne og sekulariseret samfund. Her vil vi f. eks. sætte fokus på emner som: reformation, nye salmer, kirkekunst og se på kirkens forhold ude i verden og på folkekirkens udfordringer herhjemme.

 

Dagsprogram vil være følgende

9.15: Andagt i Domkirken (uden for undervisningen)

9.30 – 11.45: Undervisning

11.45 – 12.30: Frokost

12.30 – 14.45: Undervisning

14.45 – 15: Kaffepause

15 – 15.45: Teologisk tema

 

Undervisere

Anders Kingo (AK), Domkirken

Karin Elisabeth Christiansen (KEC), Sthens kirke

Bodil Olesen (BO), Hornbæk kirke

 

Udførligt program ligger i kirkerne i domprovstiet, på bibliotekerne og kan også bestilles fra Aftenskolens kontor.

1927011

Domkirkens Hus

Lørdage (9.15)  9.30-15.45, d. 21.9, 19.10, 16.11, 7.12 2019.

Anders Kingo, Karin Elisabeth Christiansen, Bodil Olesen.

Kr. 475  (pr. halvår.) 

 

 

 

 

 

)

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1927011
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 21-09-2019 09:15
Mødegange: 4
Lektioner: 4
Undervisere: Bodil Olesen
Troels Bak Stensgaard
Anne Sofie Grandorf
Anders Kingo
Karin Elisabeth Christiansen
Priser:
Kursuspris DKK 475,00
1927010 Menneskets indre liv og samtale 29‑09‑2019 Søn Sct. Olai Kirke DKK 225,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

Menneskets indre liv og samtale

 

Et fortsat kursus i Oxernes Kapel, Helsingør Domkirke

3 søndage i efteråret 2019, kl. 14 – 16

 

I foråret åbnede vi et kursus, som samtænkte og samlæste Johannesevangeliet med Inger Christensens digte i sonetkransen Sommerfugledalen – og så tillige inddrog maleren Jens Søndergaards værker. Det fortsætter nu med yderligere 3 mødegange i efteråret. Vi vover at indbyde nye deltagere til også at være med – man kan selv forberede sig på det ved at læse nogle af teksterne og så få en stor oplevelse.

.

Johannesevangeliet indeholder mange taler og samtaler, hvor gentagelsen er et vigtigt moment, ligesom brugen af ordene se, kende, erkende og indse. En dyb mening er her, at vi kan nå frem til en bevidsthed om opstandelsen, som vi kan leve i som kristne. Og leve i hele tiden, ikke bare i påsken. Opstandelse er at få livsmulighed dér, hvor man ingen ser af sig selv. Og at liv kan opstå af døde og rejse sig i en samlethed, som ikke er en følge af det, som var, men er Guds fremstrakte åbne hånd.

 

Digteren Inger Christensen udgav i 1991 Sommerfugledalen.

Inger Christensen skrev litteratur, der er let at læse, men svært at forstå. Litteratur der på en og samme tid er jordbunden konkret og svimlende metafysisk og på en og samme tid kredser om almenmenneskelige og eksistentielle temaer som kærlighed og død.

Hos Inger Christensen får menneskets indre verden krop og form, så den kan sanses og spejles i den ydre, fysiske verden. På samme måde lader hun i sonetkransen Sommerfugledalen livet tage form og spejle sig i den død, der er alles lod.               

 

Undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst de brugte tekster. Johannesevangeliet læses efter Den Nye Aftale, Bibelselskabet.

 

Sommerfugledalen af Inger Christensen findes i mange udgivelser.

 

Maleren Jens Søndergaard lavede billeder af egnene i Thy og Vestkysten ved Bovbjerg. Han malede mennesket som et relationelt væsen, i sam-, med- og modspil med naturen og andre mennesker. Og maleren er vild og på vej igennem livets følelser og utæmmede livskraft.

 

 

Søndag d. 29. september, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 12 – 14. Sommerfugledalen, 8 - 10.

 

Søndag d. 20. oktober, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 15 – 17. Sommerfugledalen, 11 - 12.

 

Søndag d. 10. november, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 18 – 21. Sommerfugledalen, 13 og 15.

 

Undervisere:

Sognepræst Else Korsholm, Esbønderup

Sognepræst Kirsten Winther, Helsingør

 

.1927010

Oxernes Kapel (Domkirken)

Søndage 14.00-16.00

Kirsten Winther/ Else Korsholm

Kr. 225.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1927010
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 29-09-2019 14:00
Mødegange: 3
Lektioner: 3
Undervisere: Kirsten Winther
Else Korsholm
Priser:
Kursuspris DKK 225,00
1927012 Kvindfolk og fattigfolk ca. 1850 30‑09‑2019 Man Senior Centret Vapnagård DKK 75,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

agnetemadsen@hotmail.com
 http://www.uaegte.dk/

Kvindfolk og fattigfolk, ca. 1850 Med udgangspunkt i foredragsholderens tip-tip-tip-oldemor fortælles om levevilkår på landet for de fattigste, de forladte koner og enlige mødre. Det er ikke meget vi ved om disse kvinders liv, men Kirsten Andersdatter har blandt andet efterladt sig breve til amtmanden og afhøringer i politiprotokollerne. Gennem sådanne kilder kan vi i dag få et indblik i vilkårene for kvinder og fattigfolk i midten af 1800-tallet.

Tidspunkt

mandag den 30. september kl. 19 i Senior Centret, Hestens Bakke 43, Helsingør. Indgang fra Sporegangens Parkeringsplads Entre medlemmer: 50 kr ikke medlemmer 75 kr.

 

 

Foredragsrække arrangeret i samarbejde med DIS.

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1927012
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 30-09-2019 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Agnete Birger Hansen
Priser:
Kursuspris DKK 75,00
1928001 Kunstnerkolonien i Hornbæk 02‑10‑2019 Ons Skibsklarerergården DKK 75,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Kunstnerkolonien i Hornbæk

 

På en majdag i 1873 kom den første større gruppe af kunstnere til Hornbæk by. Gruppen bestod af en ung P.S. Krøyer, Viggo Johansen og Kristian Zahrtmann. Senere stødte kunstnere som Holger Drachmann og Carl Locher til, og de skabte tilsammen Danmarks første kunstnerkoloni, inden de drog videre til Skagen og blev kendt som Skagensmalere.

Det er den historie, der fortælles på sommerens udstilling P.S. Krøyer og kunstnerkolonien i Hornbæk, på den Hirschsprungske Samling i København, og det er udstillingens kurator, cand.mag. Ida Lehrmann Madsen, der kommer til Helsingør medbringende udstillingens billeder – digitalt.

Vi skal høre om kunstnernes relation til Hornbæk, om hvad kunstnerne blev inspireret af, og hvad de lavede, når de holdt fri – fortalt gennem malerier, tegninger, studier og breve. Det er både en fortælling om tidlig dansk realisme og dansk friluftsmaleri, men det er også en historie om kunstnerfællesskaber og om, hvordan Hornbæk by, de lokale fiskere og den omkringliggende natur, med Kullens bjerge i horisonten, inspirerede nogle af dansk kunsthistories største kunstnere.

 

 

 

1928001

Onsdag 2. OKT.kl. 19.00

Ida Lehrmann Madsen

Sklibsklarerergården, Strandgade 91

Kr. 75- (eller partoutkort)

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928001
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 02-10-2019 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Ida Lehrmann Madsen
Priser:
Kursuspris DKK 75,00
1928002 Grundtvig 09‑10‑2019 Ons Den Internationale Højskole DKK 75,00
Se mere   Luk  
  • Holdnr: 1928002
  • Navn: Grundtvig
  • Start: 09‑10‑2019
  • Ugedag: Ons
  • Sted: Den Internationale Højskole
  • Pris*: DKK 75,00
Se mere   Luk  

 

Salon 2

Grundtvig – hos os og i verden. På engelsk

Ph.d. Anders Holm

 

Teologen Anders Holm har i mange år beskæftiget sig med Grundtvig og i 2019 udkom en udvidet udgave af hans bog, Grundtvig – en introduktion. Nu som The Essential N.F.S. Grundtvig. I den forbindelse udtalte Anders Holm: ”Jeg ser det nærmest som et borgerligt ombud for Danmark og Grundtvig-forskningen at forsøge at formidle hans tanker til resten af verden. Hans ideer og tekster er et stykke levende dansk kulturhistorie, men samtidig også en tænkning, som jeg ser et stort behov for rundtomkring i verden. Han kan være et modsvar til en faretruende udvikling. Hele verden længes efter et rum, hvori man anerkender at modsatrettede synspunkter skal kunne være til stede i samme stue, og hvor demokrati er reel samtale, ikke kun råben og skrigen, afvisning og manipulation.

Hvad det er – og også hvad det handlede om, da præsident Obamas henviste til den danske højskoletradition, da han mødtes med de nordiske statsministre for få år siden, vil Anders Holm føre os ind i, og det foregår i et internationalt miljø, inspireret af Grundtvig, på Den internationale Højskole sammen med højskolens elever. Det vil derfor også foregå på engelsk.   

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928002
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 09-10-2019 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Anders Holm
Priser:
Kursuspris DKK 75,00
1928003 Versailles-freden 1919 23‑10‑2019 Ons Skibsklarerergården DKK 75,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Versailles-freden 1919

 

Salon 3

Versaillesfreden og den nationale selvbestemmelsesret

 

Det var Versailles-traktaten og principperne om den nationale selvbestemmelsesret, der åbnede op for, at der kunne afholdes afstemning om Slesvigs fremtidige tilhørsforhold. Altså til afstemningen i 1920 og den efterfølgende genforening af Nordslesvig med Danmark.

I princippet baserede de 5 fredstraktater, som udgik fra Versaillesfreden på princippet om folkenes selvbestemmelsesret, som den amerikanske præsident Woodrow Wilson havde formuleret i 1918. I praksis blev det dog anvendt forskelligt, som regel til ugunst for tyskerne, som Versaillestraktaten demonstrerede. Og dermed skabte Versailles-freden kun alt for tydeligt grundlaget for et forsøg på  revanche – som kom så katastrofalt med 2. verdenskrig. Sådan skal det ikke gøres.

Lektor emer. Karl Christian Lammers, Københavns Universitet, har i et langt forskerliv beskæftiget sig indgående med Tysklands historie.

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928003
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 23-10-2019 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Karl Christian Lammers
Priser:
Kursuspris DKK 75,00
1928010 Letland - i 100 år 26‑10‑2019 Lør Kongensgade 24 DKK 150,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Letland 100 år

 

 

Vi har de seneste år markeret og fejret 100-året for først Finlands, så Islands og senest Estlands uafhængighed og hver gang har det været en god anledning til at se lidt nærmere på et land og en historie, vi ellers mente, vi kendte ganske godt. Nu er det letlands tur, og vi er glade for at kunne indbyde til en hel seminar-dag om et andet baltisk naboland, i samarbejde med den Dansk-Lettiske forening, den Lettiske ambassade og andre gode kræfter, som har samarbejdet med Letland, nogle helt fra landet genopstod efter befrielsen fra Sovjetunionen.   

Der bliver foredrag om historie, økonomi, politik og kultur, musik, billedkunst, kirke og film, og vi fejrer 25-års jubilæet for den danske højskole i Letland.

PROGRAM

09.00 Dørene åbnes. Kaffe/rundstykker
 
09.30-09.50 Velkomst  Letlands Ambassadør Alda Vanaga   Kirsten Gjaldbæk, Formand for Foreningen   Danmark-Letland   Poul Erik Kandrup, Helsingør Aftenskole og   Folkeuniversitet     Letlands vej til genvunden frihed 
 
09.50-10.20 Letlands historiske vej til frihed. Kortfilm om Letlands historie (tegnefilm, 5. min)     Ved lektor Peter Kyhn
 
10.20 10.50 Hvordan satte Letland” uret i gang igen” ogi henvender os til alle med interesse for vore nabolande og forventer også at se deltagere med særlig interesse for og kærlighed til Letland.  

 

 10.50-11-15   Kaffepause med lettiske snacks og drinks

11.15-12.10    Dokumentarfilm: The Baltic Path to freedom,  Instruktør:  Askolds Saulitis

                             Letland i dag

12.10-12.40    Hvordan får man opbygget et tillidsfuldt forhold mellem

letterne og den store minoritetsgruppe af russere?

                                                                                      Arkitekt Guna Grinberga

 12.40-13.40     Frokost

 

13.40-14.10.    Oprettelse af en dansk højskole i Rita i 1994. Lis Nielsen, forstander

  Niels Bendix Knudsen, forstander

 

14.10-14.40      Støtte til det kirkelige arbejde i Letland som led i det kommunale

samarbejde.                                                             Niels Uldahl, præst i Them

 

14.40-15.10.   Fra en opvækst i sovjetisk Letland til en karriere i Danmark. 

Kvindementor og foredragsholder                   Gita Gavare Marotis

 

15.10-15.30     Kaffepause

 

 15.30-16.30     Art, design and architecture in Latvia 1890s-1930s.                           Ved Ieva Zibarte, Head of Exhibition at the Latvian National                             Library
 
 
16.30  Lettisk korsang af Københavns lettiske kor In Corde Meo.     Korleder: Natálie Koudelová
 
AFSLUTNING

 

 

 

Seminaret afholdes i OK-Fonens bygning, Kongensgade 24, lørdag d. 26. oktober 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928010
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 26-10-2019 09:30
Mødegange: 1
Lektioner: 4
Undervisere:
Priser:
Kursuspris DKK 150,00
1928004 Leonardo da Vinci - i 500-året 30‑10‑2019 Ons Skibsklarerergården DKK 75,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Leonardo da Vinci - i 500-året

 

Salon 4

Leonardo da Vinci

v. Dr.phil. Carl Henrik Koch

 

Europa – og hele verden- fejrer i år, 2019, 500-året for Leonardo da Vincis død med symposier, udstillinger og bogudgivelser. Filosoffen Carl Henrik Koch, som senest har givet os store værker om Spinoza og Newton, har med pragtværket Leonardos Univers (Lindhardt og Ringhof 2019) givet os en overvældende fremstilling af geniet Leonardo.

”Det fascinerende ved Leonardo er hans fantasi, hans kreativitet og hans aldrig svigtende interesse for de mest forskelligartede naturfænomener” – det gør ham til  et af verdenshistoriens største genier –” men samtidig synes hans interesse for politik og samfund yderst begrænset. Nok var han et universelt menneske, et menneske som vidste alt, men selv med sit uhyre vingefang, som ingen før eller siden er kommet i nærheden af, var han trods alt et…menneske.”

Carl Henrik Koch vil lade os møde mange sider af Leonardos skaberkraft, og man vil få støtte i det kompendium af billeder, der udleveres ved foredraget.  

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928004
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 30-10-2019 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Carl Henrik Koch
Priser:
Kursuspris DKK 75,00
1928011 Lensafløsningen i 1919 02‑11‑2019 Lør Hellebækgaard DKK 150,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Lensafløsningen i 1919.

I 1919 vedtog Rigsdagen loven om lensafløsning og lukkede hermed for de arveretslige privilegier for grevskaber, baronier, stamhuse og fideikommiser. De såkaldte majorater overgik herefter til almindelig ejendom, med almindelige arveregler – men den ret skulle man betale for. Det kostede en afgift til staten på 20-25%, og det skulle betales i kontanter, møbler, malerier osv. Og samtidig skulle man – mod erstatning – være indstillet på at frasælge 1/3 af jorden. Her skulle oprettes statshusmandsbrug! Vi er i 1919, der er revolution i Europa, og det jordløse proletariat stiller krav.  

Den historie er næsten glemt i dag, og af de mange tusinde statshusmandsbrug, der blev oprettet, er der heller ikke mange tilbage. Til gengæld er der atter blevet mange store brug.

Begivenheden i 1919 fejres ikke stort i det officielle Danmark- dog fint på Herregårdsmuseet Gl. Estrup- men ikke i Landbrug og Fødevarer; dog syntes vi at historien var værd at fortælle, som et væsentlig stykke Danmarkshistorie, også en væsentlig politisk historie om politisk klogskab, retshistorie blev det også, og en væsentlig kulturhistorie om en nye husmandsbevægelse. Og så er vi indbudt til at være på det eneste majorat i Nordsjælland, som så også blev omfattet af lensafløsningen, Hellebækgaard – i dag Skorpeskolen.

Museumschef John Erichsen har sammen med professor Ditlev Tamm skrevet værket om lensafløsningen – forsiden ses nedenfor (Gyldendal 2014) - og det bliver John Erichsen, der indleder seminaret. Så beretter cand.mag. Christian Schnettler om baggrunden for oprettelsen af majoraterne – og om, hvorfor det nu står i grundlovens §84 at den slags ikke mere kan oprettes, og så får vi også historien om, hvad der skete med Hellebækgaard ved afløsningen. Den historie beretter cand.mag. Jesper Godvin Hansen.

PROGRAM

09.30              Adgang til Hellebækgaard

 

10.00              Velkomst       

 

10.15              Hvad var det, der skete ved lensafløsningen i 1919 og hvordan blev lovgivningen effektueret.

Tidl. museumschef John Erichsen. (OBS Programændring)

                     

11.30              Pause

 

11.45              Baggrunden for oprettelsen af Majoraterne, og beslutningen om Grundlovens § 84, hvorefter ingen majorater mere kan oprettes.

Cand.mag. Christian Schnettler

 

 

12.30              Let frokost

 

13.15              Den helt særlige historie om fideikommiset Hellebækgaard suppleret med en kort beretning om Schimmelmann-familiens sørgelige afsked fra gården.

Cand.mag. Jesper Godvin Hansen

 

14.15              Pause

 

14.30              En anden model for nye landbrug, et eksempel.

Ved lektor, forfatter Rasmus Willig, RUC, formand for Foreningen Andelsgårde, præsenterer en mulighed. Forvalterparret Nanna Thomsen og Christopher Lundgren præsenterer Lerbjerggard, Melby.

 

15.45              Afrunding

                     

                      Parkering på skolens grund.

 

Tak til Skorpeskolen og Rektor Jesper Storm Nørskov for gæstfrihed.

 

Tak for tilskud fra Landbrugets Kulturfond.

nu har vi atter et Danmark med meget store landbrug. Og med meget store udfordringer omkring såvel bæredygtighed som økonomi.  Skal vi have husmandsbrug en gang til, og nye kooperativer i stedet for virksomhedsdrift?  Det er i hvert fald også på den politiske og økonomiske dagsorden. Og vi skal møde et bud på det, Foreningen Andelsgårde, som netop har købt sin første gård, Lerbjerggaard i Melby, Nordsjælland. Foreningens formand, lektor Rasmus Willig og det nye forvalterpar Nanna Thomsen og Christopher Lundgren afslutter dagen.   

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928011
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 02-11-2019 10:00
Mødegange: 1
Lektioner: 3
Undervisere:
Priser:
Kursuspris DKK 150,00
1928005 Martin Andersen Nexø 06‑11‑2019 Ons Skibsklarerergården DKK 75,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Salon 5

Martin Andersen Nexø

v. Dr.phil. Henrik Yde

 

Litteraten og højskolelæreren Henrik Yde havde allerede i mange år beskæftiget sig med Andersen Nexø, da han i 1991 forsvarede sin doktorafhandling om Det grundtvigske i Martin Andersen Nexø’s liv. Det er nu med udgivelsen af det meget roste værk, Nexø, Martin Andersen Nexøs liv og værk (Lindhard og Ringhof 2019) blevet til en livslang beskæftigelse med Andersen Nexø. En smuk og grundig gennemgang, skriver Thomas Bredsdorff i sin anmeldelse. Henrik Yde placerer Nexø som den største af vore kommunistiske forfattere, men der var bare lige det, at rigtig kommunist var han ikke!

Vi skal møde Henrik Yde i selskab med Nexø og i særlig grad i selskab med Pelle (Erobreren). 3. bind af værket, den store kamp, slutter med den store arbejdskamp og dommen over Pelle på 4 års fængsel. Det er i 4. og sidste bind, Gryet, vi skal møde Pelle, hvor han lægger sit liv om, lykkes med sin kærlighed til Ellen og forstår, at samfundet må erobres gennem etablering af arbejderkooperativer, der gør samfundet til et fælleshjem for alle!  

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928005
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 06-11-2019 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Henrik Yde
Priser:
Kursuspris DKK 75,00
1928006 Fotosyntesen - det revolutionære udviklingstrin 13‑11‑2019 Ons Skibsklarerergården DKK 75,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Kan planterne gøre det bedre – eller kan vi ”booste” fotosyntesen?

v. Professor Poul Erik Jensen

 

I seneste sæson mødte vi den nyeste forskning om universets, jordens og det europæiske menneskes skabelse. Nu skal vi se på vidunderet fotosyntesen, som skaber alt grønt på jorden, næsten al ilt og dermed forudsætningen for det liv, vi kender.  

Hvad er det egentlig, der sker i fotosyntesen. Når vi forstår det, er det også mere indlysende, at vi må  plante flere træer. Men hvad om det var muligt at forbedre, ”booste”, fotosyntesen udover det oprindeligt skabte?

Det forskes der i på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, og professor Poul Erik Jensen er begyndt at tro på, at noget kan gøres. Og mere end det….

 

 

 

:

1928006

Skibsklarerergården

Onsdage 13.11 kl. 19:00-21.00   

Poul Erik Jensen

Kr. 75 (eller partoutkort)

 

 

 

 

 


 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928006
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 13-11-2019 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere:
Priser:
Kursuspris DKK 75,00
1928012 Kvinder og magt 14‑11‑2019 Tor Kongensgade 24 DKK 100,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Kvinder og magt

Vi indbyder til 2 aftener om et anliggende, der altid har været med os….. Hvor meget magt har kvinder, om noget overhovedet? Er Bibelens tale om syndefaldet med fokus på Evas forbandelse noget, der stadig martrer en moderne kvinde, sidder kvinder stadig og venter trofast på manden, også selvom han farter omkring i tyve år før han kommer hjem som i Odysseen, ja, kan vi stadig se kvindesynet fra jødisk-kristen og græsk kultur påvirke nutiden?

I løbet af 2018 ankom flere væsentlige indlæg, der forholdt sig i den efterhånden meget højlydte debat om kvinder og magt, bl.a. den engelske specialist i græsk klassisk historie Mary Beards Manifest og den amerikanske sci-fi forfatter Ursula le Guins korte poetik, Bæreposeteorien om fiktion. De to foredrag, vi præsenterer som salonaftner har udgangspunkt i disse bøger og deres præsentation af emnet. Her er stærke kvinder, der har gennemslagskraft, men som også præsenterer os for det kvindesyn, der lige fra den klassiske oldtid har styret holdningen til kvinder, der måtte tie og samtykke, hvis de da ikke valgte manden fra som nutidige eksempler viser.

 

1. En kvinde ved en væv – et stykke af et ribben

Den klassiske græske oldtid præger stadig vores samfunds kønsopfattelse, hvilket Mary Beards Manifest søger at påvise. Lektor em. cand mag. Gorm Tortzen, forfatter til en lang række bøger og bl.a. redaktør af nyoversættelsen af Platons Samlede Værker, udvikler og problematiserer emnet og lektor, cand. mag. og forfatter Margrethe Tjalve, supplerer med Det gamle Testamente i en sammenligning med Gilgamesh eposset.

 

 

2. Anden mødeaften: Moderen, hetæren og heksen.

Med eksempler fra Holberg til nutiden søger foredraget midler til nye veje for kvinder og mænds indbyrdes magtforhold. I Bæreposeteorien om fiktion foreslår Ursula le Guin et nyt sprog, intet mindre. Men er det nødvendigt at genopfinde verden for at ændre magtforhold, eller for helt at holde op med at tale om magt?

Med sproget som uomgængelig tilgang bliver litteraturen det sted, hvor vi måske kan finde en slags oplysning. Margrethe Tjalve, tidligere gymnasielærer i dansk, religion og filosofi, trækker på Ludvig Holberg, Karen Blixen, Virginia Woolf og nutidige eksempler.

Indbyd gerne din halvvoksne datter eller søn til at være med – uden beregning.

 

1928012

Kongensgade 24

Torsdag 14. og 21.NOV kl. 19.30   

Margrethe Tjalve, Gorm Tortzen

Kr. 100 

 

 

 

 

 


 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1928012
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 14-11-2019 19:30
Mødegange: 2
Lektioner: 4
Undervisere: Gorm Tortzen
Priser:
Kursuspris DKK 100,00
1927006 Shakespeare, CYMBELINE 16‑11‑2019 Lør Espergærde Gymnasium DKK 250,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

SHAKESPEARE SÆSON 2019-2020

Cymbeline

Ved lektor Anne Kristensen

 

BILLEDE – Fear no more the heat of sun, nor the furious winter’s rages…..

 

Siden 2001 har vi hvert år gennemgået 1 eller 2 (eller 3) af Shakespeares dramatiske værker; Og vi har brugt Niels Brunses eminente oversættelser, efterhånden som de forelå. Nu har Niels Brunse afsluttet arbejdet med de 37 værker – og fået megen ros herfor - og selvom vi har været flittige, har vi ikke helt kunnet følge med. Det afsluttende værk, Stormen, har vi nået, men der nogle mindre kendte, men ingen af dem ringe (!), vi endnu mangler. Et af dem er Cymbeline, der bliver efterårets forestilling. Anne Kristensen præsenterer det således:

 

Cymbeline – et af Shakespeares lidet kendte stykker. En skatkiste at dykke ned i! En storpolitisk ramme omkring år nul. Kejser Augustus har besat Britannien – og nu beslutter kong Cymbeline, at han ikke mere vil betale tribut. Det betyder krig!

Inden for denne ramme udspiller sig et vidtløftigt eventyr med kidnappede kongesønner, en ond stedmoder, en mystisk trylledrik og forklædninger i læssevis.

Helt centralt står en bitter kærlighedstragedie, som først bliver forløst i det allersidste minut af de fejende finale.

Det sker over 3 lørdage, d. 16., 23., og 30. november på Espergærde Gymnasium.   Nye deltagere må gerne være med.

 

1927006

Lørdage d. 16, 23., og 30. november 2019

kl. 11.00-13.30

                                          Espergærde Gymnasium, Gymnasievej 2, 3060 Espergærde

  Pris kr. 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1927006
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 16-11-2019 11:00
Mødegange: 3
Lektioner: 3
Undervisere: Anne Kristensen
Priser:
Kursuspris DKK 250,00
2017011 Teologi for alle 18‑01‑2020 Lør Domkirkens Hus DKK 475,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

 

 

 Teologi for alle

I et samarbejde mellem Domprovstiets præster og folkeuniversitetet gennemførtes i 2019 et årskursus i alle teologiens klassiske fag. Nu fortsætter vi i foråret 2020 med yderligere 4 mødegange. Nye deltagere er velkomne.  Kurset henvender sig til alle med interesse for fagene, og der kræves ikke forudgående kendskab til samme. Forud for hver mødegang indbydes til morgensang,som ikke indgår i det egentlige undervisningsprogram. Der bydes på kaffe og forfriskninger, men man medbringer selv frokost.  Undervisningsdage: 18.1, 22.2, 14.3 og 18.4 2020. 

Undervisere er: Karin  Christiansen (KC): Gammel Testamente, Anne Sofie Grandorf (ASG): Ny Testamente, Bodil Olsen (BO): Kirkehistorie og Troels Bak Steensgaard (TBS) Dogmatik, samt Anders Kingo (AK) (Teologisk tema)

18.1.  Ny Testamente og Kirkehistorie (ASG, BO)

22.2. Ny Testamente og kirkehistorie (ASG, BO)

14.3. Gammel Testamente og Dogmatik (KC, TBS)

18.4 Gammel Testamente og Dogmatik  (KC, TBS)

 Teologisk tema
Hver undervisningsdag slutter med, at vi kort stiller skarpt på et teologisk tema. Ideen er, at vi her kan få udblik dels til kristendommens udtryk i nye salmer, kunst og litteratur – og dels hente folk ind der har en særlig viden om aktuelle emner med teologisk relevans, så der også kastes lys over tro og religion, kirke og kristendommens betydning for og udfordringer i et senmoderne og sekulariseret samfund. Her vil vi f. eks. sætte fokus på emner som: reformation, nye salmer, kirkekunst og se på kirkens forhold ude i verden og på folkekirkens udfordringer herhjemme.

 

Dagsprogram vil være følgende

9.15: Morgensang i Domkirken (uden for undervisningen)

9.30 – 11.45: Undervisning

11.45 – 12.30: Frokost

12.30 – 14.45: Undervisning

14.45 – 15: Kaffepause

15 – 15.45: Teologisk tema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2017011
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 18-01-2020 09:15
Mødegange: 4
Lektioner: 4
Undervisere: Bodil Olesen
Troels Bak Stensgaard
Anne Sofie Grandorf
Anders Kingo
Karin Elisabeth Christiansen
Priser:
Kursuspris DKK 475,00
2017001 Verdenslitteratur - læst ud fra en kvindelig synsvinkel 22‑01‑2020 Ons Helsingør Aftenskole, Værftet DKK 575,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

Verdenslitteratur, 2020-2021, vil byde på litteratur af forskellige genrer og nationaliteter. Der vil ikke blive tale om et gennemkørende tema, fælles vil dog være, at alle 3 undervisere har bestræbt sig på at finde litteratur, som afspejler flere af de tanker, vi som individer beskæftiger os med.

Rejsen, rummet og tiden er ofte begreber, som knyttes til litteraturforståelse.

Dette kommer også til at gøre sig gældende for dette års semester, hvor netop det at rejse i tiden, opsøge nye rum- ydre som indre -vil blive tematiseret. Kurset vil blive læst og tolket ud fra en kvindelig synsvinkel, eneste krav til kurset er at al litteratur skal læses hen ad vejen.

 

Efterårssemester 2020

Jytte Larsen

09-09-2020                                Rune Lykkeberg:                         Vesten mod Vesten

23-09-2020                                Ali Smith:                                   Efterår

Kirsten Holst                              

28-10-2020                                    Sergej  lebedev:                      Ved glemslens rand                                                                                                        

Marianne Larsen

04-11-2020                               Mary  MCCarthy:                           Gruppen

18-11-2020                                Elsa Morente:                              Historien 1

02-12-2020                                Elsa Morente:                              Historien 2

 

)

Forårssemester 2021

Marianne

20-01-2021                                    Kirsten Thorup:                       Indtil Vanvid ind til døden                          

03- 02-2021                                   David Grossman:                     Da Ninna vidste

 

Kirsten Holst

03-03-2021                                    Carsten Muller Nielsen:          De døde fylder dagene med en smag af mønter

 

Jytte Larsen

17-03-2021                                    Olga Tokarczuk:                       Rejsende (1)  

31-03-2021                                    Olga Tokarczuk:                       Rejsende (2)

14-04-2021                                    Kristina Stoltz:                          Cahun

 

 

 

 

 

ets

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2017001
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 22-01-2020 17:00
Mødegange: 5
Lektioner: 5
Undervisere: Marianne Larsen
Kirsten Holst Petersen
Jytte Larsen
Priser:
Kursuspris DKK 575,00
2017005 Brude var i sortag 27‑01‑2020 Man Senior Centret Vapnagård DKK 75,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

 

 

Bruden var i sort

- om bryllup, brudekjoler og brudebilleder gennem tiderne

I de gode, gamle dage havde Jyske Lov håndfaste regler, der regulerede hvem der var for rette ægtefolk at regne. Kirken mente naturligvis at den kirkelige vielse var forudsætningen for det lovformelige ægteskab og det blev en lang strid. Romerretten, og senere Reformationen ændrede også på tingene, men fra 1922 blev det muligt at undgå en kirkelig vielse til fordel for den borgerlige.  På den kulturhistoriske lystvandring kommer vi også til at høre om medgift, brudekrone og brudebuket, ser på mere end 250 års bryllupsbilleder. Drømmen om at stå hvid brud lever fortsat i bedste velgående, og det er vel ikke så ringe endda?

 

Foredragsrække arrangeret i samarbejde med DIS.

Pris: kr 75. Medlem af DIS: Pris kr. 50,00

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2017005
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 27-01-2020 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Lisa Elsbøll
Priser:
Kursuspris DKK 75,00
2017015 Auschwitz-dagen 2020 27‑01‑2020 Man Kulturværftet DKK 80,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

 

 

 

 

Auschwitz-dagen 2020

 

 

I år er det 75 år siden, Auschwitzlejren blev befriet af Den Røde Hær. Det skete d. 27. januar 1945; 55 år efter vedtog repræsentanter for 47 lande, inkl. Danmark,  på en konference i Stockholm, at man hvert år herefter skulle markere dagen som en mindedag – og som en påmindelse om faren for nye folkedrab. Det har vi gjort i Helsingør de seneste mange år, og også i år indbydes til et arrangement på dagen. 

Under overskriften Hvad har Europa lært  indbyder Bibliotek Kulturværftet mandag d. 27. januar kl. 19.00-20.30 til samtale mellem forfatter og journalist Thomas Ubbesenen og direktøren for Det Udenrigspolitiske Selskab, Charlotte Flindt Petersen.

Arrangementet finder sted på Dækket, 2. etage. Entre kr. 80. Tilmelding via Biblioteket, eller betaling ved indgangen.

 

Auschwitzdagen markeres i Auschwitzlejren, på dagen, med deltagelse af statsoverhoveder og regeringschefer fra en lang række lande.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2017015
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 27-01-2020 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere:
Priser:
Kursuspris DKK 80,00
2017016 foredrag i Villigerød Sognehus 18‑03‑2020 Ons Villingerød Sognehus DKK 0,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

 

Foredrag i Villingerød Sognehus v. kirken i samarbejde med Menighedsrådet og Gribskov Folkeuniversitet. Der er gratis adgang, og tilmelding er ikke nødvendig.

 

 

 

Onsdag d. 18. marts kl. 10-12. Hvorfor klimakrise?, v. Helle Øelund

 

Der er næppe nogen, der i dag betvivler, at vi har en klimaudfordring.  Det har kloden haft før, af naturlige årsager, men det nye er, mennesket denne gang synes at have sat processen i gang og at det dermed måske bliver meget værre, hvis ikke vi gør noget ved det! Hvad er der, der sker, og hvordan kan vi lære af de tidligere klimakriser, som vi faktisk ved en del om. Helle Øelund er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Helsingør, lektor emer. fra Helsingør gymnasium, og aktiv i klimadebatten.

 

Onsdag d. 6. maj kl. 10-12. Folk og kirke nord og syd for grænsen, v. Preben K. Mogensen

 

Historien om det folkelige og kirkelige arbejde nord og syd fra grænsen fra Genforeningen i 1920 og til i dag er lidt mere kompliceret, end blot historien om en røvet datter, der nu er kommet hjem. Der var også svære år i 1930’erne og under besættelsen, men i dag er vi alle stolte af harmonien i grænselandet, så stolte, at vi mener, den historie må optages på Unescos liste over verdenskulturarv.

Glæde, men også svære udfordringer indgår i beretningen fra Preben Kortnum Mogensen, født i Sønderjylland, nu præst i Sydangel og også formand for SSV (Sydslesvigs Vælgerforening)i Flensborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2017016
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 18-03-2020 10:00
Mødegange: 2
Lektioner: 2
Undervisere:
Priser:
Kursuspris DKK 0,00
2017014 I køkkenet med Romerne 02‑05‑2020 Lør Kongensgade 24 DKK 150,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

 I køkkenet med Romerne

 

I køkkenet med Romerne

Det måtte jo komme, og nu er den her, kogebogen der fortæller os, hvad romerne spiste på Augustus’ tid.  Og det er på ingen måde ringe, selv om man måtte vente endnu 1500 år for at få tomaterne fra Amerika. Anne Knudsen, fhv. chefredaktør, og de lærde latinske filologer Gorm Tortzen og Tue Søvsø har gravet Marcus Apicius’ gamle kogebog frem, oversat den og derpå – efter sigende – gennemprøvet alle retter. Til stor fornøjelse. 

Den fornøjelse vil de gerne dele med os en forårslørdag i Helsingør, hvor foredrag om madkultur og ernæring vil blive stærkt krydret af de forskellige retter, der skal indtages, nogle vil være forberedte  hjemmefra, andre skal vi forsøge at lave i fællesskab. Vi vil demonstrere, hvordan retterne indtages liggende, men dog anbefale andre positioner. Slaver, som jo ellers var en helt naturlig ledsager til måltiderne, er der heldigvis konventioner, der forbyder os at stille til rådighed, men vi sørger i stedet for rigelige mængder italiensk vin og mineralvand. Det koster kr. 150 at være med til foredrag og mad, og vin  sælges til almindelig indkøbspris.

Man kan evt. forberede sig ved at anskaffe: Anne Knudsen, Tue Søvsø, Chr. Gorm Torzen: Latinsk kogebog. Gads forlag, 180 sider. Bogen kan købes med 35% rabat til kr. 162.50. Bestil evt. ved tilmelding. Bogen vil kunne afhentes på kontoret i åbningstiden fra onsdag d. 15. april.  

2017014

I køkkenet med Romerne

Gorm Tortzen, Tue Søvsø .

Lørdag 2. Maj, 17.00- 21.00

OK-Fondens bygning, Kongensgade 24

Kr. 150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2017014
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 02-05-2020 17:00
Mødegange: 1
Lektioner: 2
Undervisere: Gorm Tortzen
Priser:
Kursuspris DKK 150,00
2017010 Bibelvandring 2020/2021 14‑06‑2020 Søn Sct. Mariæ Kirke DKK 550,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

 

Bibelvandring 2020/2021 – BIBELEN 2020

 

 OBS, OBS: MØDEGANGE 13.5 og 3. 6 aflyses grundet krisen. Erstatningsdage aftales senere. Programmet d. 14. juni er 1. mødegangs program med Kirsten Winther.

20. marts 2020 udkommer Bibelselskabets nye oversættelse af Det gamle og det Nye Testamente.

Det store oversættelsesprojekt af de bibelske tekster fra hebraisk og græsk til et mundret og nutidigt dansk har været længe undervejs. Bibelen er blevet oversat af eksperter i de bibelske sprog og så bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

 

I et samarbejde med Folkeuniversitetet i Helsingør står vi 5 præster fra Folkekirken for en gennemlæsning af den nye bibeloversættelse sammen med interesserede.

Karin Christiansen, sognepræst ved Sthens Kirke

Dorthe Dideriksen, sognepræst ved Jørlunde kirke

Jørgen Ingberg Henriksen, sognepræst ved Sct. Mariæ kirke

Else Korsholm, sognepræst ved Esbønderup og Villingerød kirker

Kirsten Winther, sognepræst ved Helsingør domkirke.

 

Læseplanen for bibelvandringen ses nedenfor.

Vi læser ikke bibelen fortløbende, men læser både gammel- og nytestamentlige tekster til hver gang. Formen er valgt, fordi den gør læsningen mere varieret og giver fornemmelse for de mange forskellige litterære genre, som bibelen består af. Og fordi man herved nemmere får øje på, at de bibelske skrifter refererer fra og henviser til hinanden på kryds og tværs.

 

Bibelvandring er en rejse i de bibelske tekster, nedskrevet i oldtiden.

En rejse, vi gør både i fællesskab og med os selv. Vi læser bibelen hver for sig hjemme og mødes, hører teksterne sammen og samtaler om dem. I samtalerne deler vi vore læsefrugter.

Vi præster skiftes til at lede de enkelte mødegange. Og vi vælger de tekstafsnit, som vi læser op fra de tekster, som er til mødet. Derefter lægger vi nogle linjer ud eller trækker nogle ting frem fra teksterne. Og så er der fælles samtale.

Formen: Oplæsning (30 min.), fremlæggelse (15 min.) og samtale (45 min.).

Vi har alle læst teksterne, når vi mødtes; men alt bliver ikke gennemgået eller forklaret. Og vi deler det i samtalen, som har gjort indtryk på os hver især.

 

Mødested og tid

De første 2 gange mødested i Blomstersalen, Toldkammeret, kl. 19.15 – 20.45. Man kan melde sig til fællesspisningerne i Toldkammeret kl. 18.

Fra søndag 14 juni: Laxmandssalen, Vor Frue Kloster i Helsingør. Kl. 14.30 – 16.00.

 

Man anskaffer selv BIBELEN 2020.

Undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst de tekster, som gennemgås.

 

Læseplan:

2020 –

1) Onsdag 13. maj – ved Kirsten Winther

1. Mosebog, Salmernes bog 1 – 29, Markusevangeliet

 

2) Onsdag 3. juni – ved Else Korsholm

2. Mosebog, Salmernes bog 30 – 59, 1. Korintherbrev

 

3) Søndag 14. juni – Jørgen Ingberg Henriksen

3. Mosebog, Salmernes bog 60 – 89, Romerbrevet, Hoseas bog

 

4) Søndag 9. august – Dorte Dideriksen

4. Mosebog, Salmernes bog 90 – 119, Johannesevangeliet

 

5) Søndag 30. august – Karin Christiansen

5. Mosebog, Salmernes bog 120 – 150, Lukasevangeliet kap. 1 – 12

 

6) Søndag 20. september – Kirsten Winther

Josvabogen, Jeremias bog kap. 1 – 25, Lukasevangeliet kap. 13 – 24

 

7) Søndag 11. oktober – Else Korsholm

Dommerbogen, Ruths bog, Jeremias bog kap. 26 – 52, Apostlenes Gerninger kap. 1 – 14

 

8) Søndag 25. oktober – Jørgen Ingberg Henriksen

1. Samuelsbog, Klagesangene, Apostlenes Gerninger kap. 15 – 28

 

9) Søndag 15. november – Karin Christiansen

2. Samuelsbog, Ezekiels bog kap. 1 – 24, 1. og 2. Thessalonikerbrev, Galaterbrevet, Joels bog

 

10) Søndag 6. december – Dorthe Dideriksen

1. Kongebog, Ezekiels bog kap. 25 – 48, 2. Korintherbrev, Amos bog

 

2021 -

 

11) Søndag 10. januar – Kirsten Winther

2. Kongebog, Daniels bog, Jonas bog, Mikas bog, 1.–3. Johannesbrev, Judasbrevet

 

12) Søndag 24. januar – Else Korsholm

1. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 1 – 14, 1. og 2. Petersbrev, Jakobsbrevet

 

13) Søndag 21. februar – Jørgen Ingberg Henriksen

2. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 15 – 28, Hebræerbrevet

 

14) Søndag 14. marts – Karin Christiansen

Ezras bog, Nehemias bog, Esthers bog, Efeserbrevet, Filipperbrevet

 

15) Søndag 28. marts – Dorthe Dideriksen

Ordsprogenes bog, Prædikerens bog, 1. og 2. Timotheus brev, Titusbrevet, Brevet til Filemon

 

16) Søndag 18. april – Kirsten Winther

Job, Kolossenserbrevet, Nahums bog

 

17) Søndag 9. maj – Else Korsholm

Højsangen, Esajas kap. 1 – 39, Obadias bog

 

18) Søndag 30. maj – Jørgen Ingberg Henriksen

Esajas kap. 40 – 66, Habakkuks bog, Sefanias bog

 

19) Søndag 13. juni -  Karin Christiansen

Johannes Åbenbaring, Haggajs bog, Zakarias bog, Malakias bog

 

 

Tilmelding:

Til Helsingør Aftenskole, tlf. 4921 2525 eller på mail: kontoret@helsingor-aftenskole.dk

Prisen 1100 kr. for hele forløbet. Betalingen kan opdeles i rater:550 kr. for hele 2020, og 550 kr. for 2021. Man kan også vælge af betale 150 kr. for foråret 2020, og derpå ved fortsættelse kr. 400 for resten af året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2017010
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 14-06-2020 14:30
Mødegange: 8
Lektioner: 8
Undervisere: Jørgen Ingberg Henriksen
Kirsten Winther
Else Korsholm
Karin Elisabeth Christiansen
Dorthe Dideriksen
Priser:
Kursuspris DKK 550,00
2027001 Verdenslitteratur - læst ud fra en kvindelig synsvinkel 09‑09‑2020 Ons Helsingør Aftenskole, Værftet DKK 575,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Verdenslitteratur, 2020-2021, vil byde på litteratur af forskellige genrer og nationaliteter. Der vil ikke blive tale om et gennemkørende tema, fælles vil dog være, at alle 3 undervisere har bestræbt sig på at finde litteratur, som afspejler flere af de tanker, vi som individer beskæftiger os med.

Rejsen, rummet og tiden er ofte begreber, som knyttes til litteraturforståelse.

Dette kommer også til at gøre sig gældende for dette års semester, hvor netop det at rejse i tiden, opsøge nye rum- ydre som indre -vil blive tematiseret. Kurset vil blive læst og tolket ud fra en kvindelig synsvinkel, eneste krav til kurset er at al litteratur skal læses hen ad vejen.

 

Efterårssemester 2020

Jytte Larsen

09-09-2020                                Rune Lykkeberg:                       Vesten mod Vesten

23-09-2020                                Ali Smith:                                   Efterår

Kirsten Holst                              

28-10-2020                                    Sergej  lebedev:                         Ved glemslens rand                                                                                                        

Marianne Larsen

04-11-2020                               Mary  MCCarthy:                       Gruppen

18-11-2020                                Elsa Morente:                            Historien 1

02-12-2020                                Elsa Morente:                            Historien 2

 

)

Forårssemester 2021

Marianne

20-01-2021                                    Kirsten Thorup:                       Indtil Vanvid ind til døden                          

03- 02-2021                                   David Grossman:                     Da Ninna vidste

 

Kirsten Holst

03-03-2021                                    Carsten Muller Nielsen:          De døde fylder dagene med en smag af mønter

 

Jytte Larsen

17-03-2021                                    Olga Tokarczuk:                       Rejsende (1)  

31-03-2021                                    Olga Tokarczuk:                       Rejsende (2)

14-04-2021                                    Kristina Stoltz:                          Cahun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2027001
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 09-09-2020 17:00
Mødegange: 6
Lektioner: 6
Undervisere: Marianne Larsen
Kirsten Holst Petersen
Jytte Larsen
Priser:
Kursuspris DKK 575,00
dof