Folkeuniversitetet

Foredrag Forår 2022

Pris* Underviser Sted Holdnr Navn Start  
DKK 750,00 Martin Herbst Vejby Sognegård 2127030 Vestens store fortællinger, Iliaden, Odysseen og Aeneiden 23‑09‑2021
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

OBS BEMÆRK ÆNDRET MØDEPLAN FOR 2022 

Vestens store fortællinger, Iliaden, Odysseen og Aeneiden 

 V/ Martin Herbst, forfatter, foredragsholder, rejseleder, rådgiver, teolog fra Kbh. universitet, www.martinherbst.dk  

 

Sted: Sognegården i Vejby, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

Tid: Torsdage kl: 19.00 - 21.30

Første gang torsdag den 23. september 2021

23. september 2021: Dannelsesparadigmet i Iliaden, Odysséen og Aeneiden

14. oktober 2021: Overblik over Iliaden

11. november 2021: Centrale temaer i Iliaden

2. december2021: Overblik over Odysséen

16. december 2021: Centrale temaer i Odysséen

 2022: BEMÆRK MØDEGANG 13 JANUAR AFLYST GRUNDET CORONA: ERSTATNINGSDAG D. 21. APRIL 2022.

3. februar 2022: Overblik over Aeneiden

3. marts 2022: Centrale temaer i Aeneiden

31. marts 2022: Centrale temaer i Iliaden, Odysséen og Aeneiden

21. april  2022:Iliaden, Odysséen, Aeneiden og Den Guddommelige Komedie

Sammen med Biblen udgør Iliaden, Odysséen og Aeneiden den vestlige kulturs grundfortællinger. Hvis den bibelske tradition er kulturens højre ben, er den antikke græske tradition kulturens venstre ben. Man kommer ganske enkelt ikke uden om Iliaden, Odysséen og Aeneiden, hvis man vil forstå, hvad der har formet vores selvforståelse og kultur. Tænk blot på alle de litterære værker, kunstværker og film, der har taget afsæt i dette trekløver, og som stadig gør det!

 

Iliaden og Odysséen (8. årh. f.Kr.) er den græske kulturs dannelsesmanualer. Aeneiden (1. årh. f.Kr.) er det romerske riges grundlæggelsesepos. Selvom værkerne er forskellige, er de vævet med fælles tematikker: Hvor kommer vi fra? Hvad er meningen med livet? Hvordan skaber man et godt samfund? Hvilke værdier bør være bestemmende for tilværelsen? Hvilke egenskaber skal karakterisere den gode leder?

 

Ligesom man ikke kan forstå vores kultur i fraværet af Iliaden, Odysséen og Aeneiden, er de uomgængelige for en forståelse af kristendommen. På den ene side søsætter værkerne fundamentale eksistentielle og religiøse temaer, der udgjorde forståelseshorisonten for det kristne budskab. På denne måde har værkerne haft en johannesdøberfunktion, der eksempelvis blev bemærket af kirkefædre som Hieronymus og Augustin. På den anden side viste det sig, at værkernes bud på tilværelsens store spørgsmål var mangelfulde, hvad der ikke mindst bliver klart i mødet med kristendommen.

 

Lad dig berige af disse grundfortællinger. Oplev hvordan deres tematikker besidder en tidløs aktualitet, der fortsat kan være en kilde til inspiration, indsigt og livsmod.

 

Alle er velkomne uanset forkundskaber. Hver aften indledes med et foredrag på en time. Efter pausen er der udveksling og spørgsmål. 

 

Følgende værker vil blive benyttet, som man med fordel kan låne eller anskaffe sig:

 

Homers Iliade, på dansk af Otto Steen Due, København, Gyldendal, 2002.

Homers Odyssé, på dansk af Otto Steen Due, København, Gyldendal, 2002.

Vergils Aeneide, på dansk af Otto Steen Due, København, Gyldendal, 2007. 

 

Foredragene er et samarbejde mellem sognepræst Ulrik Pilemand /Vejby menighedsråd og Helsingør/Nordsjællands Folkeuniversitet.

 

Pris: 750 kr. pr. person for 9 foredrag.

Tilmelding og betaling på www.helsingor-aftenskole.dk. Gå derfra videre til Helsingør Folkeuniversitet, hold 2127030

Enkelt foredrag 125 kr. - betales kontant ved indgange, såfremt der er ledige pladser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2127030
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 23-09-2021 19:00
Mødegange: 9
Lektioner: 9
Undervisere: Martin Herbst
Ulrik Pilemand
Priser:
Kursuspris DKK 750,00
DKK 225,00 Kirsten Winther Sct. Mariæ Kirke 2217010 Bibelvandring 2021/22 09‑01‑2022
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

 

Bibelvandring 2020/2021/2022 – BIBELEN 2020

 

Bibelvandringen 2020-2022.

Coronapandemien har ændret vores tidsplan, men efter en længere pause fra december 2020 har vi nu fået lov til at fortsætte fra d.21. maj 2021. Og så slutter vi med 3 mødegange i 2022.     

Det store oversættelsesprojekt af de bibelske tekster fra hebraisk og græsk til et mundret og nutidigt dansk har været længe undervejs. Bibelen er blevet oversat af eksperter i de bibelske sprog og så bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

 

 

I et samarbejde med Folkeuniversitetet i Helsingør står vi 5 præster fra Folkekirken for en gennemlæsning af den nye bibeloversættelse sammen med interesserede.

Karin Christiansen, sognepræst ved Sthens Kirke

Dorthe Dideriksen, sognepræst ved Jørlunde kirke

Jørgen Ingberg Henriksen, sognepræst ved Sct. Mariæ kirke

Else Korsholm, sognepræst ved Esbønderup og Villingerød kirker

Kirsten Winther, sognepræst ved Helsingør domkirke.

 

Læseplanen for bibelvandringen ses nedenfor.

Vi læser ikke bibelen fortløbende, men læser både gammel- og nytestamentlige tekster til hver gang. Formen er valgt, fordi den gør læsningen mere varieret og giver fornemmelse for de mange forskellige litterære genre, som bibelen består af. Og fordi man herved nemmere får øje på, at de bibelske skrifter refererer fra og henviser til hinanden på kryds og tværs.

 

Bibelvandring er en rejse i de bibelske tekster, nedskrevet i oldtiden.

En rejse, vi gør både i fællesskab og med os selv. Vi læser bibelen hver for sig hjemme og mødes, hører teksterne sammen og samtaler om dem. I samtalerne deler vi vore læsefrugter.

Vi præster skiftes til at lede de enkelte mødegange. Og vi vælger de tekstafsnit, som vi læser op fra de tekster, som er til mødet. Derefter lægger vi nogle linjer ud eller trækker nogle ting frem fra teksterne. Og så er der fælles samtale.

Formen: Oplæsning (30 min.), fremlæggelse (15 min.) og samtale (45 min.).

Vi har alle læst teksterne, når vi mødes; men alt bliver ikke gennemgået eller forklaret. Og vi deler det i samtalen, som har gjort indtryk på os hver især.

 

Mødested og tid

Laxmandssalen, Vor frue kloster.  Søndage kl. 14.30 

 

Man anskaffer selv BIBELEN 2020.

Undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst de tekster, som gennemgås.

 

Læseplan:

 

9) Søndag 30. maj 2021 – Kirsten Winther

2. Sam., Ezekiels bog kap. 1 – 24, 1. og 2. Thes. brev, Gal. brev, Joels bog

 

10) Søndag 13. juni – Else Korsholm

1. Kongebog, Ezekiels bog kap. 25 – 48, 2. Korintherbrev, Amos bog

 

11) Lørdag d. 28. august– Jørgen Ingberg Henriksen    OBS OBS OBS Ændret mødetidspunkt.

2. Kongebog, Danielsbog, Jonas bog, Mikas bog, 1.–3. Joh. brev, Judasbr.

 

12) Søndag 12. september – Karin Christiansen

1. Krønikebog, Matt. Ev. kap. 1 – 14, 1. og 2. Petersbrev, Jakobsbrevet

 

13) Søndag 3. oktober – Dorthe Dideriksen

2. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 15 – 28, Hebræerbrevet

 

14) Søndag 31. oktober – Kirsten Winther

Ezras bog, Nehemias bog, Esthers bog, Efeserbrevet, Filipperbrevet

 

15) Søndag 21. november – Else Korsholm 

Ordsprogenes bog, Prædikerens bog, 1.og 2. Tim. brev, Titusbrevet, Brevet til Filemon.

 

16) Søndag 12. december – Jørgen Ingberg Henriksen

Job, Kolossenserbrevet, Nahums bog

 

17) Søndag 9. januar 2022 – Karin Christiansen

Højsangen, Esajas kap. 1 – 39, Obadias bog

 

18) Søndag 30. januar – Dorthe Dideriksen

Esajas kap. 40 – 66, Habakkuks bog, Sefanias bog

 

19) Søndag 20. februar -  Kirsten Winther

Johannes Åbenbaring, Haggajs bog, Zakarias bog, Malakias bog

Bibelvandring er en rejse i de bibelske tekster, nedskrevet i oldtiden.

En rejse, vi gør både i fællesskab og med os selv.

Vi læser bibelen hver for sig hjemme - og mødes, hører teksterne sammen og samtaler om dem. I samtalerne deler vi vore læsefrugter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2217010
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 09-01-2022 14:30
Mødegange: 3
Lektioner: 3
Undervisere: Jørgen Ingberg Henriksen
Kirsten Winther
Else Korsholm
Karin Elisabeth Christiansen
Dorte Dideriksen
Priser:
Kursuspris DKK 225,00
DKK 575,00 Marianne Larsen Helsingør Aftenskole, Værftet 2217001 Verdenslitteratur - læst ud fra en kvindelig synsvinkel 19‑01‑2022
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

Kurset ,  verdenslitteratur,   vil som andre år søge at indfange de mange litterære strømninger der florerer i verden; kort sagt betyder det, at  flere temaer vil blive tematiseret, og at mange stemmer med forskellig baggrund vil søge at komme til orde.

KRIGEN og de omkostninger der følger med den, angst, svigt, mm. vil være et uundgåeligt tema, men

med en forfatter som bl.a Kazuo Ishiguro vil også spørgsmål til og om kærlighed/en blive et omdrejningspunkt

Endelig er, som litterært begreb, Rejsen en del af vores alles liv, hvilket kan åbne op for genkendelse, mulig selvindsigt, og hvad der må følge i dens kølvand. 

Kurset vil blive læst ud fra en kvindelig synsvinkel og eneste krav er at alle tekster skal være læst

 

 Jytte Larsen   2021

 22-09 -21        Daniel Kehlmann: Opmålingen af verden   

 06-10 - 21        Olga Tokarczuk: Rejsende

 20- 10 -21       Regina Porter: De rejsende 

 Kirsten Petersen 2021

 03-11-21          Sergej lebedev:     Ved Glemslens rand

 17-11-21          Sergev lebedev:     samme     

01-12-21          Alina Bronsky:   Baba Dunja 0g kærligheden

 

Jytte larsen     2022

 

02-03 -22         Karen Blixen: Drømmerne fra Syv fantastiske fortællinger & Ekko fra Sidste fortællinger

16-03- 22       Kristina Stoltz: Cahun. 

Marianne Larsen

19-1--20 22   Kirsten >Thorup:   Ind til vanvid ind til døden   

02-02-22       Kazuo Ishiguro:    Klara og solen

16-02-22        Judith Herman:     Alice

13-04-22        David  Grossman:  Da Ninna vidste

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2217001
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 19-01-2022 17:00
Mødegange: 8
Lektioner: 8
Undervisere: Marianne Larsen
Kirsten Holst Petersen
Jytte Larsen
Priser:
Kursuspris DKK 575,00
DKK 50,00 Helle Solvang Kongensgade 24 2217003 Grønne haver - og Biodiversitet 04‑02‑2022
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

Grønne haver - og biodiversitet 

 

 

 

’GÅ TIL HAVE’ og få jord under neglene.

 

Kursus i Helsingør Aftenskole: Rig og smuk natur i egen have med dyrkning af spiselige planter.

 

Der indledes d. 4. februar med en introduktion ved tidligere journalist og DR vært Helle Solvang, som har startet projekterne Jordens Skole og 100 Haver.

Hun fortæller om, hvordan man kan styrke den grønne omstilling gennem dannelse af varige og frugtbare havefællesskaber, hvor man af indlejede fagfolk og af hinanden, kan lære om naturens skabende processer, biodiversitet og egen dyrkning af sund mad.

Efterfølgende vil initiativtagerne til Klimahaven på Blichersvej 121 i Helsingør fortælle om haven med over 400 forskellige planter og om det praktiske kursus, der udbydes gennem Helsingør Aftenskole og som løber over 6 måneder i 2022. Der vil være mulighed for tilmelding.

Kurset tager udgangspunkt i Klimahaven, men afvikles hjemme hos en kursusdeltager, der ønsker at lade naturen berige sin have.

Her vil stikord være f.eks. permakultur, biodiversitet, flerårige grøntsager, ’vild have’, sommerfugle, vilde blomster, kompost, jordens pleje, formering af planter, kend dit ukrudt, nye madretter, fællesspisning, have-hotline, vinter i haven, klimahave.

 

 

Introduktionsaften i Kongensgade 24, Helsingør d. 4.2. kl. 19-21.

1. praktiske kursusdag onsdag d. 30.3. kl. 17 30 i Klimahaven, Blichersvej 121, Helsingør

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2217003
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 04-02-2022 19:00
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Helle Solvang
Priser:
Kursuspris DKK 50,00
DKK 600,00 Anders Kingo Kongensgade 24 2217002 Søren Kierkegaard 07‑02‑2022
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

OBS OBS OBS. Første mødegang d. 3. januar er udsat grundet usikkerhed om nye regler om forsamlinger/undervisning. Første mødegang er herefter d. 7. februar.

 

 

Søren Kierkegaard   

 

 

 

Eksistensens udfordring
En introduktion til og en læsning af Søren Kierkegaard

Ethvert menneske til enhver tid i enhver kultur har stået over for den opgave at skulle leve sit liv. Dette er et fundamentalt almenmenneskeligt livsvilkår for kineseren og europæeren, for stenaldermanden og det moderne menneske.
                      Søren Kierkegaard har en uhyre afgørende og udfordrende replik at lade høre, når det enkelte menneske går i énrum for at tage livsopgaven på sig. Med denne replik skrev han sig ind i verdenslitteraturen.
                      Med udgangspunkt i bogen Søren Kierkegaard og herrnhuterne (Forlaget Fønix 2021) introduceres til manden og værket, hans samtid og eksistentielle replik.
                      Herefter læses langsomt og grundigt det store værk Kjerlighedens Gjerninger (1847).

valgmenighedspræst, dr.theol.
Anders Kingo

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2217002
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 07-02-2022 14:30
Mødegange: 4
Lektioner: 4
Undervisere: Anders Kingo
Priser:
Kursuspris DKK 600,00
DKK 180,00 Anne Kristensen Espergærde Gymnasium 2217006 Shakespeare: Timon of Athens 12‑03‑2022
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Timon of Athens

12. og 19. marts 2022, fra 11 til 13.30

 

 

Timon of Athens

Karl Marx citerer I Das Kapital en linje fra Timon of Athens:

What is here? Gold? Yellow,  glittering, precious gold?

Der er kun to af Shakespeares skuespil, der har en storby i titlen: The Merchant of Venice og Timon of Athens.

Mon ikke Shakespeare i sin beskrivelse af både Venedig og Athen med deres fokus på penge og åger i virkeligheden taler om London og sin egen tid?

En kreativ instruktør kan nemt få det til at handle om vores tid og vores egne penge.

I det hele taget er der store muligheder for kreative instruktører i dette stykke – det er nemlig på mange måder ikke helt færdigt – der er løse ender, der er dobbelttydigheder, der er sproglig mystik – der er mange valg, der skal træffes.

Titelpersonen selv – manden der gir og gir, til der ikke er mere – er også et frugtbart udgangspunkt for vilde fortolkninger: Er han god, måske en ren jesusfigur? Eller er han bare forfængelig og vil beundres? Eller?

Og hvad sker der med ham, når vennerne skuffer ham?

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2217006
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 12-03-2022 11:00
Mødegange: 2
Lektioner: 2
Undervisere: Anne Kristensen
Priser:
Kursuspris DKK 180,00
DKK 600,00 Jørn Koefoed Jakobsen Klimahaven 2211810 Grønne haver og biodiversitet- i praksis 30‑03‑2022
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

Grønne haver og biodiversitet i praksis

 

1) Mødested 30. marts kl. 17: Klimahaven, Blichersvej 121, Helsingør.

 • Præsentation af undervisere og deltagere
 • Rundvisning i Klimahaven og kort intro til permakultur, biodiversitet og klimarelevans
 • Hvad er jord, hvilket liv er der i den og hvordan styrker man det
 • Valg af kursushave
 • Hvilke planter i forhold til biodiversitet, spiseligt udbytte, æstetik og klima.
 • Plantekendskabs-kvarter med vilde og kultiverede planter samt litteraturforslag.

 

2) Mødested 6. april kl. 17: Kursushave valgt blandt deltagerne

 • Gennemgang af deltagerhaven som vi starter i.
 • Design af forslag til forbedringer efter permakulturens principper.
 • Praktisk bedetablering, rydnings-/beskæringsarbejde, jorddække
 • Alternativ kulturstart med kartoffel og jordskok
 • Planteformering: herunder stikning, aflægning, deling, podning, frø, forkultur
 • Første planter udplantes, såbede klargøres og første frø udsås, hvis vejret tillader
 • Plantekendskabs-kvarter med vilde og kultur planter.

 

3) Mødested 27. april kl. 18 30: Kursushaven

 • Såning og udplantning
 • ’Solpumpen’, mulddannelse, klima og biodiversitet integreret i permakultur
 • Andre biodiversitetstiltag i haven: træstammer, fuglekasser, kvashegn, vand, bihotel, krat, vinterfodring, husdyr, svampedyrkning, hügelbede, indsamling og udsåning af vilde frø.
 • Kompost, planteekstrakter, grøngødning
 • Lugning
 • Plantekendskabs-kvarter med vilde og kultur planter.

 

4) Mødested 18. maj kl. 18 30: Kursushaven

 • Såning og udplantning af sarte planter
 • Status på udsæd og kulturer
 • Første høst
 • Plantesundhed
 • Konstateret biodiversitet
 • Plantekendskabs-kvarter med vilde og kultur planter (hvad er dukket op i have og nærhed)

 

5) Mødested 15. juni kl. 18 30: Kursushaven og herefter Klimahaven

 • Status på kulturerne og hvad de høstede skal afløses af
 • Madkundskab
 • Høst og tilberedning
 • Konstateret biodiversitet
 • Plantekendskabs-kvarter med vilde og kultur planter.
 • Besøg i Klimahaven
 • Sommeraftaler: hvordan passer vi den nyanlagte have i sommerferien

 

6) Mødested 24. august kl. 18 30: Kursushaven

 • Status på kulturer og vilde planter
 • Opsummering af biodiversiteten
 • Havens årstider, herunder vinter- og forårsklargøring
 • Høst
 • Madtilberedning
 • Fællesspisning

  

Undervisere: Marie Leer Jørgensen, Lene Grinde, Jørn Koefoed Jacobsen, Kurt Bj. Christensen

Materiale udgift: 300kr som betales til underviseren

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2211810
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 30-03-2022 17:00
Mødegange: 6
Lektioner: 18
Undervisere: Jørn Koefoed Jakobsen
Priser:
Kursuspris DKK 600,00
DKK 300,00 Kronborg 2217007 Musica Ficta: Borchgrevincka Madrigalbog 1605-6 14‑05‑2022
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

 

Kongernes yndlingsmusik på Kronborg

 

14. maj:  Borchgrevincks madrigalbog 1605-06

Kl. 15. 30  Tove Engelhardt Mathiassen, gæsteforsker på Center for Tekstilforskning, Københavns Universitet.

 Kniplinger og knappenåle, pibekraver og perler – forbindelser og forbrug i renæssancens garderober

 I 1587 kom den nederlandske komponist Melchior Borchgrevinck til Danmark. Han kom i en tid, hvor fornemme silkefløjler fra de italienske bystater var højeste mode, og hvor de tidligste mønsterbøger til eksklusive kniplinger var udkommet i Venedig. Det var tiden for de store opdagelsesrejser, hvor europæerne bragte perler, guld og ædle stene med tilbage til de hjemlige fyrstedømmer, hvor de eksklusive materialer blev båret på fornemme dragter. Nye teknikker som for eksempel strikning kom til og moderigtige herrer bar strikkede silkestrømper til deres forskellige knæbukser. Modens materialer var meget internationale – altså for dem, der kunne forbruge fornemme tekstiler, ædle stene og metaller uden tanke på lovgivningen om luksusforbrug. Det var en lovgivning, der i detaljer beskrev mange aspekter, som, vi i dag ville tænke, kom ind under privatlivet. Hensigten var – også i det ydre – at adskille de forskellige stænder fra hinanden. – Men ikke kun fløjl, perler og pibekraver indgik i forbruget i garderoberne. Der var også mindre synlige aspekter, og som følge herfra belyser foredraget også, hvordan håndsmedede knappenåle spillede en betydningsfuld rolle i kvinders påklædning.

Kl 16.30   Kaffe/te

Kl 16.45:  Lektor (emer) Lene Waage Petersen: Elskov og elskovsklage i Arkadien. Madrigalernes tekstunivers fra Petrarca og Ariosto til Tassa og Guarini.

Madrigalen er opfundet i Italien og er en af renæssancens populæreste musikformer. Man kender ca. 40.000 madrigaler fra perioden ca. 1520-1620! De blev fremført ved de mange fyrstehoffer og akademier rundt om i Italien.

Der udvikler sig et usædvanligt nært forhold mellem tekst og musik – inspireret af renæssancens opfattelse af den græske musiks nære tilknytning til digtningen.  Musikken fortolker tekstens billeder og tematiske ord, situationer og følelser.

Her vil vi se på nogle af de digte, som komponisterne valgte at ”iklæde musik”, og de digtere der præger madrigalernes tekstunivers.

Det spænder fra den massive ”genopdagelse” af Petrarcas digte i begyndelsen af perioden 1520-1620 over Ludovico Ariostos storslåede ridderepos Den Rasende Roland, til det sene 1500-tals begejstring for hyrdedigte, hvor det især er Torquato Tassos hyrdespil Aminta og Francesco Guarinas il pastor fido, som komponisterne henter tekster fra.

Vi vil til sidst fokusere på teksterne til de madrigaler der bliver fremført ved aftenens koncert. 

 

                                                              

Kl 18.00   Let måltid i Kronborgs vinkælder

 

Kl. 19.00  Koncert i Riddersalen 

 

.

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2217007
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 14-05-2022 15:30
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere:
Priser:
Kursuspris DKK 300,00
DKK 300,00 Morten Fink-Jensen Kronborg 2217008 Musica Ficta: Heinrich Schütz på Kronborg 18‑06‑2022
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

 

 

 

Kongernes yndlingsmusik på Kronborg

 

I serien om kongernes yndlingsmusik på Kronborg er vi ved d. 4. koncert nået frem til en af renæssancens helt store musiknavne, Heinrich Schütz, også kaldt den tyske musiks fader, som  i år, i 350 året for hans død, får en særlig fejring, særligt i Tyskland. Hos os sker det bl.a.  ved koncerten på Kronborg lørdag 18. juni.

Inden koncerten kl. 19.30 indbyder Helsingør Folkeuniversitet til foredrag i Erik af Pommerens kammer med historikeren Morten Fink-Jensen fra København Universitet og musikhistorikeren Bjarke Moe. Det begynder kl. 15.30. Undervejs bydes på kaffe/te kage, samt sandwich m.v. inden koncerten. Hele arrangementet, foredrag, forfriskninger, sandwich mm. koster kr. 300. (Begrænset deltagertal) Man kan også melde sig alene til koncerten via Kronborgs hjemmeside. Det koster kr. 295.  

Bjarke Moe:

Med Heinrich Schütz i Danmark
Det var lidt af et scoop, at Christian IV fik tilknyttet Heinrich Schütz som kapelmester ved sit hof i 1633. Hvorfor mon Schütz, der i sin samtid blev anset som “den moderne musiks fader”, lod sig overtale til at rejse nordpå til Danmark? Det handlede både om politik, om passion og om en ihærdig kamp for at gøre det danske kongehof til et kunstnerisk kraftcenter. Med foredraget vil musikhistoriker Bjarke Moe fortælle om Schütz som en vigtig skikkelse i europæisk musikhistorie i 350-året for hans død. Kom og hør om helt nye kildefund, der afslører, hvordan Schütz rejste til Danmark, og hvordan han løste de musikalske opgaver, han blev sat til.

Morten Fink-Jensen:

Krig, kunst og videnskab på Christian 4.s tid.

Foredraget giver et overblik over Christian 4.s dramatiske regeringstid. Det var en periode, der bød på storslåede kunstneriske satsninger og videnskabelige opdagelser, men også kostbare og katastrofale krige. I tæt sammenhæng med de store begivenheder var tidens stærkt religiøse verdensopfattelse, der kunne komme til udtryk gennem alt fra heksejagter til finkultur.

 

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 2217008
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 18-06-2022 15:30
Mødegange: 1
Lektioner: 1
Undervisere: Bjarke Moe
Morten Fink-Jensen
Priser:
dof