Folkeuniversitetet

Bibelvandring 2020/2021

 

 

Bibelvandring 2020/2021 – BIBELEN 2020

 

 OBS, OBS: MØDEGANGE 13.5 og 3. 6 aflyses grundet krisen. Erstatningsdage aftales senere. Programmet d. 14. juni er 1. mødegangs program med Kirsten Winther.

20. marts 2020 udkommer Bibelselskabets nye oversættelse af Det gamle og det Nye Testamente.

Det store oversættelsesprojekt af de bibelske tekster fra hebraisk og græsk til et mundret og nutidigt dansk har været længe undervejs. Bibelen er blevet oversat af eksperter i de bibelske sprog og så bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

 

I et samarbejde med Folkeuniversitetet i Helsingør står vi 5 præster fra Folkekirken for en gennemlæsning af den nye bibeloversættelse sammen med interesserede.

Karin Christiansen, sognepræst ved Sthens Kirke

Dorthe Dideriksen, sognepræst ved Jørlunde kirke

Jørgen Ingberg Henriksen, sognepræst ved Sct. Mariæ kirke

Else Korsholm, sognepræst ved Esbønderup og Villingerød kirker

Kirsten Winther, sognepræst ved Helsingør domkirke.

 

Læseplanen for bibelvandringen ses nedenfor.

Vi læser ikke bibelen fortløbende, men læser både gammel- og nytestamentlige tekster til hver gang. Formen er valgt, fordi den gør læsningen mere varieret og giver fornemmelse for de mange forskellige litterære genre, som bibelen består af. Og fordi man herved nemmere får øje på, at de bibelske skrifter refererer fra og henviser til hinanden på kryds og tværs.

 

Bibelvandring er en rejse i de bibelske tekster, nedskrevet i oldtiden.

En rejse, vi gør både i fællesskab og med os selv. Vi læser bibelen hver for sig hjemme og mødes, hører teksterne sammen og samtaler om dem. I samtalerne deler vi vore læsefrugter.

Vi præster skiftes til at lede de enkelte mødegange. Og vi vælger de tekstafsnit, som vi læser op fra de tekster, som er til mødet. Derefter lægger vi nogle linjer ud eller trækker nogle ting frem fra teksterne. Og så er der fælles samtale.

Formen: Oplæsning (30 min.), fremlæggelse (15 min.) og samtale (45 min.).

Vi har alle læst teksterne, når vi mødtes; men alt bliver ikke gennemgået eller forklaret. Og vi deler det i samtalen, som har gjort indtryk på os hver især.

 

Mødested og tid

De første 2 gange mødested i Blomstersalen, Toldkammeret, kl. 19.15 – 20.45. Man kan melde sig til fællesspisningerne i Toldkammeret kl. 18.

Fra søndag 14 juni: Laxmandssalen, Vor Frue Kloster i Helsingør. Kl. 14.30 – 16.00.

 

Man anskaffer selv BIBELEN 2020.

Undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst de tekster, som gennemgås.

 

Læseplan:

2020 –

1) Onsdag 13. maj – ved Kirsten Winther

1. Mosebog, Salmernes bog 1 – 29, Markusevangeliet

 

2) Onsdag 3. juni – ved Else Korsholm

2. Mosebog, Salmernes bog 30 – 59, 1. Korintherbrev

 

3) Søndag 14. juni – Jørgen Ingberg Henriksen

3. Mosebog, Salmernes bog 60 – 89, Romerbrevet, Hoseas bog

 

4) Søndag 9. august – Dorte Dideriksen

4. Mosebog, Salmernes bog 90 – 119, Johannesevangeliet

 

5) Søndag 30. august – Karin Christiansen

5. Mosebog, Salmernes bog 120 – 150, Lukasevangeliet kap. 1 – 12

 

6) Søndag 20. september – Kirsten Winther

Josvabogen, Jeremias bog kap. 1 – 25, Lukasevangeliet kap. 13 – 24

 

7) Søndag 11. oktober – Else Korsholm

Dommerbogen, Ruths bog, Jeremias bog kap. 26 – 52, Apostlenes Gerninger kap. 1 – 14

 

8) Søndag 25. oktober – Jørgen Ingberg Henriksen

1. Samuelsbog, Klagesangene, Apostlenes Gerninger kap. 15 – 28

 

9) Søndag 15. november – Karin Christiansen

2. Samuelsbog, Ezekiels bog kap. 1 – 24, 1. og 2. Thessalonikerbrev, Galaterbrevet, Joels bog

 

10) Søndag 6. december – Dorthe Dideriksen

1. Kongebog, Ezekiels bog kap. 25 – 48, 2. Korintherbrev, Amos bog

 

2021 -

 

11) Søndag 10. januar – Kirsten Winther

2. Kongebog, Daniels bog, Jonas bog, Mikas bog, 1.–3. Johannesbrev, Judasbrevet

 

12) Søndag 24. januar – Else Korsholm

1. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 1 – 14, 1. og 2. Petersbrev, Jakobsbrevet

 

13) Søndag 21. februar – Jørgen Ingberg Henriksen

2. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 15 – 28, Hebræerbrevet

 

14) Søndag 14. marts – Karin Christiansen

Ezras bog, Nehemias bog, Esthers bog, Efeserbrevet, Filipperbrevet

 

15) Søndag 28. marts – Dorthe Dideriksen

Ordsprogenes bog, Prædikerens bog, 1. og 2. Timotheus brev, Titusbrevet, Brevet til Filemon

 

16) Søndag 18. april – Kirsten Winther

Job, Kolossenserbrevet, Nahums bog

 

17) Søndag 9. maj – Else Korsholm

Højsangen, Esajas kap. 1 – 39, Obadias bog

 

18) Søndag 30. maj – Jørgen Ingberg Henriksen

Esajas kap. 40 – 66, Habakkuks bog, Sefanias bog

 

19) Søndag 13. juni -  Karin Christiansen

Johannes Åbenbaring, Haggajs bog, Zakarias bog, Malakias bog

 

 

Tilmelding:

Til Helsingør Aftenskole, tlf. 4921 2525 eller på mail: kontoret@helsingor-aftenskole.dk

Prisen 1100 kr. for hele forløbet. Betalingen kan opdeles i rater:550 kr. for hele 2020, og 550 kr. for 2021. Man kan også vælge af betale 150 kr. for foråret 2020, og derpå ved fortsættelse kr. 400 for resten af året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibelvandring 2020/2021 – BIBELEN 2020

 

 OBS, OBS: MØDEGANGE 13.5 og 3. 6 aflyses grundet krisen. Erstatningsdage aftales senere. Programmet d. 14. juni er 1. mødegangs program med Kirsten Winther.

20. marts 2020 udkommer Bibelselskabets nye oversættelse af Det gamle og det Nye Testamente.

Det store oversættelsesprojekt af de bibelske tekster fra hebraisk og græsk til et mundret og nutidigt dansk har været længe undervejs. Bibelen er blevet oversat af eksperter i de bibelske sprog og så bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

 

I et samarbejde med Folkeuniversitetet i Helsingør står vi 5 præster fra Folkekirken for en gennemlæsning af den nye bibeloversættelse sammen med interesserede.

Karin Christiansen, sognepræst ved Sthens Kirke

Dorthe Dideriksen, sognepræst ved Jørlunde kirke

Jørgen Ingberg Henriksen, sognepræst ved Sct. Mariæ kirke

Else Korsholm, sognepræst ved Esbønderup og Villingerød kirker

Kirsten Winther, sognepræst ved Helsingør domkirke.

 

Læseplanen for bibelvandringen ses nedenfor.

Vi læser ikke bibelen fortløbende, men læser både gammel- og nytestamentlige tekster til hver gang. Formen er valgt, fordi den gør læsningen mere varieret og giver fornemmelse for de mange forskellige litterære genre, som bibelen består af. Og fordi man herved nemmere får øje på, at de bibelske skrifter refererer fra og henviser til hinanden på kryds og tværs.

 

Bibelvandring er en rejse i de bibelske tekster, nedskrevet i oldtiden.

En rejse, vi gør både i fællesskab og med os selv. Vi læser bibelen hver for sig hjemme og mødes, hører teksterne sammen og samtaler om dem. I samtalerne deler vi vore læsefrugter.

Vi præster skiftes til at lede de enkelte mødegange. Og vi vælger de tekstafsnit, som vi læser op fra de tekster, som er til mødet. Derefter lægger vi nogle linjer ud eller trækker nogle ting frem fra teksterne. Og så er der fælles samtale.

Formen: Oplæsning (30 min.), fremlæggelse (15 min.) og samtale (45 min.).

Vi har alle læst teksterne, når vi mødtes; men alt bliver ikke gennemgået eller forklaret. Og vi deler det i samtalen, som har gjort indtryk på os hver især.

 

Mødested og tid

De første 2 gange mødested i Blomstersalen, Toldkammeret, kl. 19.15 – 20.45. Man kan melde sig til fællesspisningerne i Toldkammeret kl. 18.

Fra søndag 14 juni: Laxmandssalen, Vor Frue Kloster i Helsingør. Kl. 14.30 – 16.00.

 

Man anskaffer selv BIBELEN 2020.

Undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst de tekster, som gennemgås.

 

Læseplan:

2020 –

1) Onsdag 13. maj – ved Kirsten Winther

1. Mosebog, Salmernes bog 1 – 29, Markusevangeliet

 

2) Onsdag 3. juni – ved Else Korsholm

2. Mosebog, Salmernes bog 30 – 59, 1. Korintherbrev

 

3) Søndag 14. juni – Jørgen Ingberg Henriksen

3. Mosebog, Salmernes bog 60 – 89, Romerbrevet, Hoseas bog

 

4) Søndag 9. august – Dorte Dideriksen

4. Mosebog, Salmernes bog 90 – 119, Johannesevangeliet

 

5) Søndag 30. august – Karin Christiansen

5. Mosebog, Salmernes bog 120 – 150, Lukasevangeliet kap. 1 – 12

 

6) Søndag 20. september – Kirsten Winther

Josvabogen, Jeremias bog kap. 1 – 25, Lukasevangeliet kap. 13 – 24

 

7) Søndag 11. oktober – Else Korsholm

Dommerbogen, Ruths bog, Jeremias bog kap. 26 – 52, Apostlenes Gerninger kap. 1 – 14

 

8) Søndag 25. oktober – Jørgen Ingberg Henriksen

1. Samuelsbog, Klagesangene, Apostlenes Gerninger kap. 15 – 28

 

9) Søndag 15. november – Karin Christiansen

2. Samuelsbog, Ezekiels bog kap. 1 – 24, 1. og 2. Thessalonikerbrev, Galaterbrevet, Joels bog

 

10) Søndag 6. december – Dorthe Dideriksen

1. Kongebog, Ezekiels bog kap. 25 – 48, 2. Korintherbrev, Amos bog

 

2021 -

 

11) Søndag 10. januar – Kirsten Winther

2. Kongebog, Daniels bog, Jonas bog, Mikas bog, 1.–3. Johannesbrev, Judasbrevet

 

12) Søndag 24. januar – Else Korsholm

1. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 1 – 14, 1. og 2. Petersbrev, Jakobsbrevet

 

13) Søndag 21. februar – Jørgen Ingberg Henriksen

2. Krønikebog, Matthæusevangeliet kap. 15 – 28, Hebræerbrevet

 

14) Søndag 14. marts – Karin Christiansen

Ezras bog, Nehemias bog, Esthers bog, Efeserbrevet, Filipperbrevet

 

15) Søndag 28. marts – Dorthe Dideriksen

Ordsprogenes bog, Prædikerens bog, 1. og 2. Timotheus brev, Titusbrevet, Brevet til Filemon

 

16) Søndag 18. april – Kirsten Winther

Job, Kolossenserbrevet, Nahums bog

 

17) Søndag 9. maj – Else Korsholm

Højsangen, Esajas kap. 1 – 39, Obadias bog

 

18) Søndag 30. maj – Jørgen Ingberg Henriksen

Esajas kap. 40 – 66, Habakkuks bog, Sefanias bog

 

19) Søndag 13. juni -  Karin Christiansen

Johannes Åbenbaring, Haggajs bog, Zakarias bog, Malakias bog

 

 

Tilmelding:

Til Helsingør Aftenskole, tlf. 4921 2525 eller på mail: kontoret@helsingor-aftenskole.dk

Prisen 1100 kr. for hele forløbet. Betalingen kan opdeles i rater:550 kr. for hele 2020, og 550 kr. for 2021. Man kan også vælge af betale 150 kr. for foråret 2020, og derpå ved fortsættelse kr. 400 for resten af året.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilmeld nu

Info

Holdnummer: 2017010
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 14-06-2020 14:30
Mødegange: 8
Lektioner: 8
Undervisere: Kirsten Winther
Jørgen Ingberg Henriksen
Else Korsholm
Karin Elisabeth Christiansen
Dorthe Dideriksen
Priser:
Kursuspris DKK 550,00

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale Sted
14-06-2020 14:30 14-06-2020 16:00 1,00 Skt. Mariæ kirke Sct. Mariæ Kirke
09-08-2020 14:30 09-08-2020 16:00 1,00 Skt. Mariæ kirke Sct. Mariæ Kirke
30-08-2020 14:30 30-08-2020 16:00 1,00 Skt. Mariæ kirke Sct. Mariæ Kirke
20-09-2020 14:30 20-09-2020 16:00 1,00 Skt. Mariæ kirke Sct. Mariæ Kirke
11-10-2020 14:30 11-10-2020 16:00 1,00 Skt. Mariæ kirke Sct. Mariæ Kirke
25-10-2020 14:30 25-10-2020 16:00 1,00 Lokale Toldkammeret
15-11-2020 14:30 15-11-2020 16:00 1,00 Skt. Mariæ kirke Sct. Mariæ Kirke
06-12-2020 14:30 06-12-2020 16:00 1,00 Skt. Mariæ kirke Sct. Mariæ Kirke
 • Start: 14-06-2020 14:30
  Slut: 14-06-2020 16:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Skt. Mariæ kirke
  Sted: Sct. Mariæ Kirke
 • Start: 09-08-2020 14:30
  Slut: 09-08-2020 16:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Skt. Mariæ kirke
  Sted: Sct. Mariæ Kirke
 • Start: 30-08-2020 14:30
  Slut: 30-08-2020 16:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Skt. Mariæ kirke
  Sted: Sct. Mariæ Kirke
 • Start: 20-09-2020 14:30
  Slut: 20-09-2020 16:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Skt. Mariæ kirke
  Sted: Sct. Mariæ Kirke
 • Start: 11-10-2020 14:30
  Slut: 11-10-2020 16:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Skt. Mariæ kirke
  Sted: Sct. Mariæ Kirke
 • Start: 25-10-2020 14:30
  Slut: 25-10-2020 16:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Lokale
  Sted: Toldkammeret
 • Start: 15-11-2020 14:30
  Slut: 15-11-2020 16:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Skt. Mariæ kirke
  Sted: Sct. Mariæ Kirke
 • Start: 06-12-2020 14:30
  Slut: 06-12-2020 16:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Skt. Mariæ kirke
  Sted: Sct. Mariæ Kirke

Underviser

Navn: Kirsten Winther

Navn: Jørgen Ingberg Henriksen

Navn: Else Korsholm

Navn: Karin Elisabeth Christiansen

Navn: Dorthe Dideriksen

Find vej

Adresse:
Sct. Mariæ Kirke
(Skt. Mariæ kirke)
Sct. Anna Gade
3000 Helsingør

dof