Folkeuniversitetet

Dannelsens ansigter

 

Dannelsens ansigter

 

Begrebet dannelse har i efterhånden mange år ikke været meget omtalt i debatten om pædagogik, skole og daginstitution mv. Ligesom begrebet opdragelse har det virket for gammeldags eller måske ligefrem (små)borgerligt. Man ville hellere tale om socialisering og om bevidstgørelse.

Men efter den seneste reform af folkeskolen – og af lærer- og pædagoguddannelsen – er der sandelig opstået fornyet interesse for dannelse.

Dette vil vi tre, som er veteraner fra Danmarks Lærerhøjskole / Danmarks Pædagogiske Universitet / Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og som tillige er Helsingørborgere, kaste lys over tre aftener i … …

 

Thyge Winther-Jensen:

Dannelse i pædagogikkens historie og i dagens skole

Hvad kan årsagen være til, at dannelse som grundlæggende begreb i skole og samfund igen indgår med vægt i debatten? Er det mon fordi, der med dette begreb efterlyses større fasthed i vidensformidlingen som modvægt til strømmen af usammenhængende informationer i det moderne samfund. Eller skyldes det en følelse af, at viden ikke kan stå alene, men må knyttes sammen med et værdigrundlag for at kunne danne os som mennesker. Disse og andre spørgsmål vil vi søge svar på i nogle af de spændende teorier om menneskedannelsen, som pædagogikkens historie byder på, og som den dag i dag præger vor måde at tænke pædagogik på.

 

Stig Broström:

Dannelse i daginstitutionernes virksomhed

Vuggestuer og børnehaver har gennem årene haft fokus på omsorg og tilrettelæggelse af lærerige virksomheder, hvilket bl.a. blev betonet i 2004 med Lov om pædagogiske læreplaner. I 2018 tilføjede man begrebet dannelse i formålsformuleringen, hvor det bl.a. hedder, at ”dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende”. Praksis i dagtilbud er præget af børns egen ’frie’ leg, lærerig leg og legende læring med et dannelsesperspektiv.

 

Hans Vejleskov:

Dannelse i psykologisk belysning

I psykologien har man ”altid” talt om dannelse, fx om begrebsdannelse, personlighedsdannelse og symboldannelse. I forbindelse med begrebsdannelse har man dog ofte brugt ordet formning eller konstruktion, men formålet har altid været at understrege, at det enkelte barn eller den enkelte voksne aktivt danner sig sine begreber om forskellige forhold og ikke bare lader sig påvirke af påvirkninger (stimuli) udefra. Pædagogisk hænger dette fint sammen med den opfattelse, at læreren ikke fylder viden på sine elever.

 

 

 

 

 

Dannelsens ansigter

 

Begrebet dannelse har i efterhånden mange år ikke været meget omtalt i debatten om pædagogik, skole og daginstitution mv. Ligesom begrebet opdragelse har det virket for gammeldags eller måske ligefrem (små)borgerligt. Man ville hellere tale om socialisering og om bevidstgørelse.

Men efter den seneste reform af folkeskolen – og af lærer- og pædagoguddannelsen – er der sandelig opstået fornyet interesse for dannelse.

Dette vil vi tre, som er veteraner fra Danmarks Lærerhøjskole / Danmarks Pædagogiske Universitet / Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og som tillige er Helsingørborgere, kaste lys over tre aftener i … …

 

Thyge Winther-Jensen:

Dannelse i pædagogikkens historie og i dagens skole

Hvad kan årsagen være til, at dannelse som grundlæggende begreb i skole og samfund igen indgår med vægt i debatten? Er det mon fordi, der med dette begreb efterlyses større fasthed i vidensformidlingen som modvægt til strømmen af usammenhængende informationer i det moderne samfund. Eller skyldes det en følelse af, at viden ikke kan stå alene, men må knyttes sammen med et værdigrundlag for at kunne danne os som mennesker. Disse og andre spørgsmål vil vi søge svar på i nogle af de spændende teorier om menneskedannelsen, som pædagogikkens historie byder på, og som den dag i dag præger vor måde at tænke pædagogik på.

 

Stig Broström:

Dannelse i daginstitutionernes virksomhed

Vuggestuer og børnehaver har gennem årene haft fokus på omsorg og tilrettelæggelse af lærerige virksomheder, hvilket bl.a. blev betonet i 2004 med Lov om pædagogiske læreplaner. I 2018 tilføjede man begrebet dannelse i formålsformuleringen, hvor det bl.a. hedder, at ”dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende”. Praksis i dagtilbud er præget af børns egen ’frie’ leg, lærerig leg og legende læring med et dannelsesperspektiv.

 

Hans Vejleskov:

Dannelse i psykologisk belysning

I psykologien har man ”altid” talt om dannelse, fx om begrebsdannelse, personlighedsdannelse og symboldannelse. I forbindelse med begrebsdannelse har man dog ofte brugt ordet formning eller konstruktion, men formålet har altid været at understrege, at det enkelte barn eller den enkelte voksne aktivt danner sig sine begreber om forskellige forhold og ikke bare lader sig påvirke af påvirkninger (stimuli) udefra. Pædagogisk hænger dette fint sammen med den opfattelse, at læreren ikke fylder viden på sine elever.

 

 

 

 


Info

Holdnummer: 1917012
Status: Nedlagt
Første møde: 20-02-2019 19:00
Mødegange: 3
Lektioner: 3
Undervisere: Hans Vejleskov
Stig Broström
Tyge Winther-Jensen
Priser:
Kursuspris DKK 100,00

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale Sted
20-02-2019 19:00 20-02-2019 21:00 1,00 Foredragslokale Skibsklarerergården
27-02-2019 19:00 27-02-2019 21:00 1,00 Foredragslokale Skibsklarerergården
06-03-2019 19:00 06-03-2019 21:00 1,00 Foredragslokale Skibsklarerergården
 • Start: 20-02-2019 19:00
  Slut: 20-02-2019 21:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Foredragslokale
  Sted: Skibsklarerergården
 • Start: 27-02-2019 19:00
  Slut: 27-02-2019 21:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Foredragslokale
  Sted: Skibsklarerergården
 • Start: 06-03-2019 19:00
  Slut: 06-03-2019 21:00
  Lektioner: 1,00
  Lokale: Foredragslokale
  Sted: Skibsklarerergården

Underviser

Navn: Hans Vejleskov

Navn: Stig Broström

Navn: Tyge Winther-Jensen

Find vej

Adresse:
Skibsklarerergården
(Foredragslokale)
Strandgade
3000 Helsingør