Foredrag

Holdnr Navn Start Sted Pris*  
1917011 Teologi for alle 19‑01‑2019 Domkirkens Hus DKK 475,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

 Teologi for alle - 2019

 

Teologi for alle er et tilbud om undervisning i alle teologiens klassiske fag, idehistorie, kirkehistorie, reigionshistorie og dogmatik. Det henvender sig til alle, som ønsker et nærmere kendskab til kristendommen, og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.

Undervisere er teologer og præster ved Helsingør domprovsti, og der undervises hele lørdage fra kl. 9.30 til kl. 15.45.  Hver lørdag indbydes til en forudgående andagt i Domkirken kl. 9.15, som et åbent tilbud, der kan tilvælges.

Der udarbejdes et studieprogram, som vil blive fremlagt i provstiets kirker, og som også kan fås hos Folkeuniversitetet/Aftenskolen.

Undervisningen fortsætter til efteråret. Forårets program er følgende:

19. januar:       Ny testamente (ASG) og idehistorie (AK)

16. februar:      Ny testamente (ASG) og idehistorie (AK)

16. marts:       Ny testamente (ASG) og dogmatik (TBS)

27. april:         Ny testamente (ASG) og dogmatik (TBS)

 

Undervisningen fortsætter til efteråret på følgende dage: 21.9, 19.10, 16.11 og 7.12. 2019

 

  

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1917011
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 19-01-2019 09:15
Mødegange: 4
Lektioner: 4
Undervisere: Bodil Olesen
Troels Bak Stensgaard
Anne Sofie Grandorf
Anders Kingo
Karin Elisabeth Christensen
Priser:
Kursuspris DKK 475,00
1917010 Menneskets indre liv og samtale 27‑01‑2019 Sct. Olai Kirke DKK 225,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

Menneskets indre liv og samtale

Johannesevangeliet, Sommerfugledalen og Jens Søndergaard

 

 Et kursus i Oxernes Kapel, Helsingør Domkirke

6 søndage i 2019, kl. 14 – 16

  

Menneskets ydre liv fylder på jorden. Vi møder det hele tiden i handlinger, beslutninger og relationer.

Hvad vi ikke altid tænker over er, at menneskets indre liv fylder ligeså meget. Det er bare ikke så synligt.

Vi vil i kurset tage afsæt i Johannesevangeliet, Inger Christensens digtkreds Sommerfugledalen og maleren Jens Søndergaards billeder, som på hver sin måde afspejler menneske indre liv, og vi bruger dem som redskaber til den indsigtsgivende samtale.

I det indre liv ligger selvforholdet, og fællesskabet med os selv. Og her ligger også ofte kimen til det ydre liv. I det indre har refleksion, fantasi, moral, viden og indlevelse deres arbejdsplads. Det er også her troen i al væsentligt taler til os og kan nå os.

 

Maleren Jens Søndergaard lavede billeder af egnene i Thy og Vestkysten ved Bovbjerg. Han malede mennesket som et relationelt væsen, i sam-, med- og modspil med naturen og andre mennesker, i dyst med og i iagttagelse af.

Og maleren er vild og på vej igennem livets følelser og utæmmede livskraft.

Samtidig maler Søndergaard billeder af det kontemplative, klare billeder af menneskets indre liv, som de står midt i, også selvom de er sammen med andre. Mennesker, hvis ansigter er uden kontakt med omgivelserne, men hvis hele skikkelse udstråler en ro og en helhed på en måde, så man ved, at dette menneske ikke er tabt, men netop inde, samlet i en helhed i sig selv ved eftertanke og ved samtanke af det ydre og indre. Dette er troens, drømmens, klarhedens, nye ideers og helhedens rum, rummet for det syn, som ser ud over synsranden.

 

I Johannesevangeliet færdes Jesus i verden med en bemærkelsesværdig uberørthed eller urørlighed. Bemærkelsesværdig, for kan Gud være Gud som uberørt, uden at ville os noget!

Ja, det kan han, for evangelisten Johannes inviterer os ind i det kontemplative, også ved nærværet af en Jesusskikkelse, som fylder og leder vejen, men ikke går for tæt på i mine indre rum. På denne måde hjælper dette evangelium os.

Johannesevangeliet indeholder mange taler og samtaler, hvor gentagelsen er er et vigtigt moment, ligesom brugen af ordene se, kende, erkende og indse. En dyb mening er her, at vi kan nå frem til en bevidsthed om opstandelsen, som vi kan leve i som kristne. Og leve i hele tiden, ikke bare i påsken. Opstandelse er at få livsmulighed dér, hvor man ingen ser af sig selv. Og at liv kan opstå af døde og rejse sig i en samlethed, som ikke er en følge af det, som var, men er Guds fremstrakte åbne hånd.

 

Digteren Inger Christensen udgav i 1991 ”Sommerfugledalen”.

Inger Christensen skrev litteratur, der er let at læse, men svært at forstå. Litteratur der på en og samme tid er jordbunden konkret og svimlende metafysisk og på en og samme tid kredser om almenmenneskelige og eksistentielle temaer som kærlighed og død.

Hos Inger Christensen får menneskets indre verden krop og form, så den kan sanses og spejles i den ydre, fysiske verden. På samme måde lader hun i sonetkransen ”Sommerfugledalen” livet tage form og spejle sig i den død, der er alles lod. 

 

Undervisningsplan:

 

Søndag 27. januar, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 1 – 3. Sommerfugledalen, 1 - 2.

 

Søndag 24. februar, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 4 – 7. Sommerfugledalen, 3 - 5.

 

Søndag 31. marts, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 8 – 11. Sommerfugledalen, 6 – 7.

 

Søndag i september, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 12 – 14. Sommerfugledalen, 8 - 10.

 

Søndag i oktober, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 15 – 17. Sommerfugledalen, 11 - 12.

 

Søndag i november, kl. 14 – 16:

Johannesevangeliet kap. 18 – 21. Sommerfugledalen, 13 og 15.

 

Undervisningen er lagt an på, at deltagerne har læst de tekster, som bruges.

Johannesevangeliet læses efter ”Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på Nudansk”, Bibelselskabet.

”Sommerfugledalen” af Inger Christensen findes i mange udgivelser.

 

I kurset lægges der vægt på en fælles samtale efter undervisernes oplæg.

 

Undervisere:

Sognepræst Else Korsholm, Esbønderup

Sognepræst Kirsten Winther, Helsingør

 

Kurset er i samarbejde med Helsingør Aftenskole og Folkeuniversitetet.

 

Tilmelding sker til Helsingør Aftenskole: 4921 2525 eller mail: kontoret@helsingor-aftenskole.dk

Pris: 225 kr. pr halvår, eller 450 kr. for hele kurset.

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1917010
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 27-01-2019 14:00
Mødegange: 3
Lektioner: 3
Undervisere: Kirsten Winther
Else Korsholm
Priser:
Kursuspris DKK 225,00
1917012 Dannelsens ansigter 20‑02‑2019 Skibsklarerergården DKK 200,00
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  
 

Dannelsens ansigter

 

Begrebet dannelse har i efterhånden mange år ikke været meget omtalt i debatten om pædagogik, skole og daginstitution mv. Ligesom begrebet opdragelse har det virket for gammeldags eller måske ligefrem (små)borgerligt. Man ville hellere tale om socialisering og om bevidstgørelse.

Men efter den seneste reform af folkeskolen – og af lærer- og pædagoguddannelsen – er der sandelig opstået fornyet interesse for dannelse.

Dette vil vi tre, som er veteraner fra Danmarks Lærerhøjskole / Danmarks Pædagogiske Universitet / Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og som tillige er Helsingørborgere, kaste lys over tre aftener i … …

 

Thyge Winther-Jensen:

Dannelse i pædagogikkens historie og i dagens skole

Hvad kan årsagen være til, at dannelse som grundlæggende begreb i skole og samfund igen indgår med vægt i debatten? Er det mon fordi, der med dette begreb efterlyses større fasthed i vidensformidlingen som modvægt til strømmen af usammenhængende informationer i det moderne samfund. Eller skyldes det en følelse af, at viden ikke kan stå alene, men må knyttes sammen med et værdigrundlag for at kunne danne os som mennesker. Disse og andre spørgsmål vil vi søge svar på i nogle af de spændende teorier om menneskedannelsen, som pædagogikkens historie byder på, og som den dag i dag præger vor måde at tænke pædagogik på.

 

Stig Broström:

Dannelse i daginstitutionernes virksomhed

Vuggestuer og børnehaver har gennem årene haft fokus på omsorg og tilrettelæggelse af lærerige virksomheder, hvilket bl.a. blev betonet i 2004 med Lov om pædagogiske læreplaner. I 2018 tilføjede man begrebet dannelse i formålsformuleringen, hvor det bl.a. hedder, at ”dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende”. Praksis i dagtilbud er præget af børns egen ’frie’ leg, lærerig leg og legende læring med et dannelsesperspektiv.

 

Hans Vejleskov:

Dannelse i psykologisk belysning

I psykologien har man ”altid” talt om dannelse, fx om begrebsdannelse, personlighedsdannelse og symboldannelse. I forbindelse med begrebsdannelse har man dog ofte brugt ordet formning eller konstruktion, men formålet har altid været at understrege, at det enkelte barn eller den enkelte voksne aktivt danner sig sine begreber om forskellige forhold og ikke bare lader sig påvirke af påvirkninger (stimuli) udefra. Pædagogisk hænger dette fint sammen med den opfattelse, at læreren ikke fylder viden på sine elever.

 

 

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1917012
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 20-02-2019 19:00
Mødegange: 3
Lektioner: 3
Undervisere: Hans Vejleskov
Stig Broström
Tyge Winther-Jensen
Priser:
Kursuspris DKK 200,00