Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage?
Aftenskolen er åben for alle, som er fyldt 18 år. I nogle tilfælde vil unge mellem 14 og 18 år også kunne optages. Og så er der hold, der direkte henvender sig til børn og forældre.
Aftenskolen modtager kommunalt tilskud, og det er et krav fra kommunen, at deltagerne foruden navn og adresse også oplyser fødselsdato. Deltager man i undervisning uden for hjemkommunen, skal man oplyse hele sit CPR-nr. (Ved foredrag og folkeuniversitet skal CPR-nr. dog ikke oplyses)

Kursusafgift
Når vi har modtaget din tilmelding, får du tilsendt et girokort til brug ved betaling. På girokortet er anført en betalingsfrist på ca. 14 dage før kursusstart.

Deltagere med handicap
I visse fag tilbydes særlig tilrettelagt undervisning på hold med færre deltagere, f.eks. for deltagere med svag eller dårlig ryg, knogleskørhed og lign. samt for hjertepatienter. Det kan også være ordblindhed i forhold til sprogundervisning m.v. Da der til disse hold ydes et større kommunalt tilskud, skal deltagerne attestere, at man føler sig handicappet i forhold til den pågældende undervisning.

Del betalingen i rater
Hvis en kursuspris dækker en hel sæson, (efterår-forår) kan man efter aftale med kontoret dele betalingen i 2 rater. Halvdelen betales så ved indmeldelsen, mens 2 rate betales ca. 3 måneder senere. Vi sender 2 girokort. Uanset betaling i 2 rater hæfter man ved tilmelding for hele kursusprisen.

Betaling for materialer m.v.
Udgifter til lærebøger, materialer m.v. er ikke medregnet i kursusprisen og kun i nogle tilfælde anført i holdoplysningerne.

Tilbagebetaling
Tilbagebetaling af kursusgebyret kan finde sted ved udmeldelse indtil 1 uge før kursets start mod gebyr. Hvis et hold er overtegnet eller ikke bliver oprettet, vil der blive tilbudt overflytning til et andet hold, eller der sker tilbagebetaling pr. check eller kontooverførsel.

Ingen nedsat pris for pensionister
Helsingør Kommune har besluttet ikke at yde tilskud til kursusprisen for pensionister.

Handicapforhold
Vi bestræber os på at finde undervisningslokaler, hvor også kørestolsbrugere kan få adgang, men det er ikke altid muligt. Spørg gerne på kontoret.

Undervisningstid / lektionslængde
En undervisningslektion er på 45 minutter. Pauser aftales på de enkelte hold.

Du får skriftlig besked
Der udsendes mødebesked sammen med girokortet. Hvis du betaler på kontoret, får du mødebesked sammen med din kvittering. Ved evt. aflysning bestræber vi os på at sende besked til de tilmeldte senest 8 dage før den planlagte kursusstart.

Oplysninger om undervisningen
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om undervisningen på de enkelte hold, er du velkommen til at kontakte holdets lærer. Skolens kontor henviser til de enkelte lærere.

Forbehold
Der tages forbehold for evt. ændringer vedr. lokaler og lærere. Der tages ligeledes forbehold over for den ansvarsforsikringsmæssige dækning ved evt. tilskadekomst af deltagernes egne ting i forbindelse med undervisningen.

Ferier og fridage

Bemærk, at der for en del holds vedkommende kan ske afvigelser i forhold til den generelle ferieplan. Dette aftales altid på de enkelte hold.

Du kan tilmelde dig på flg. måder:

Via e-mail
Via e-mail kontoret@helsingor-aftenskole.dk kan du forespørge om ledige pladser og vi vil tilmelde dig, du skal oplyse os følgende: Holdnr. navn, adresse, tlf., fødselsdato (CPR nr. hvis du ikke bor i Helsingør kommune, dette gælder dog ikke foredrag/folkeuniversitet), og herefter e-mailer vi dig betalingsinformationen til netbank.

Pr. telefon: 49 21 25 25
Oplys venligst følgende: Holdnummer & fag, fulde navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Ved personlig tilmelding
Personlig henvendelse på DOF Helsingør Aftenskoles / Nordsjællands Aftenskoles kontor. Du modtager kvittering og mødebesked ved indbetaling af kursusgebyret.

Via hjemmeside
På www.helsingor-aftenskole.dk kan du tilmelde dig direkte og samtidig se, om der er plads på holdet.

OBS. Bemærk at fødselsår indskrives med alle 4 cifre.

”Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).”

”Framelding og tilbagebetaling kan ske indtil 7 dage før holdstart mod et gebyr på kr. 75. Derefter er tilmeldingen bindende, hvis ikke andet er aftalt direkte med kontoret.”

Oplysning om klagemuligheder:

Hvis du mod forventning har noget at klage over i forbindelse med køb af kurser eller andet i vores aftenskole, bedes du hurtigst muligt henvende dig til os med din klage, så vi kan finde en løsning.

Hvis du ikke synes, vi behandler din klage tilfredsstillende, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her - http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse:
kontoret@helsingor-aftenskole.dk