Helsingør Aftenskole

Helsingør Aftenskole er oprettet i 1884 og er dermed den ældste eksisterende aftenskole i Danmark.  Den 18. december 2014 markerede vi skolens 130-års jubilæum.

Indtil 1991 var vi Helsingør kommunale aftenskole, men i henhold til lov om folkeoplysning er vi nu organiseret som en forening, d.e. en selvejende institution. Efter vore vedtægter skal vores virksomhed ”være til folkegavn med undervisning i de fag, til hvilke der måtte vise sig størst trang”.

Bag foreningen står kulturelle og uddannelsesmæssige institutioner i Helsingør, skolens nuværende og tidligere lærere og ikke mindst skolens deltagere. Nye medlemmer er meget velkomne og indmeldelse sker ved henvendelse til skolens kontor, hvorfra også vedtægter kan rekvireres.

Udover almindelig aftenskolevirksomhed tilbyder Helsingør Aftenskole også såkaldt handicapundervisning, bl.a. varmtvandstræning.

Skolen er derudover sekretariat for Folkeuniversitetet i Helsingør/Nordsjælland.

Se alle hold her